Nu ska det bli tryggare för Danderyds äldre

Trygghetslarmen är åter i kommunal regi, vilket ska öka kontinuiteten.
Trygghetslarmen är åter i kommunal regi, vilket ska öka kontinuiteten.
Daglarmen sköttes av hemtjänstföretagen och nattlarmen av Attendo. Nu är alla trygghetslarm åter i kommunal regi.
– Det kommer bli en bättre kontinuitet, säger hemtjänstchefen Ingela Avan.

Första februari tog Danderyd över hanteringen av kommunens alla trygghetslarm. Tidigare sköttes nattlarmen av det privata vårdföretaget Attendo medan ansvaret för daglarmen föll på varje enskilt hemtjänstföretag.

– Avtalet med Attendo gick ut och kommunen ville ha det i egen regi eftersom IT och teknologi är ett område vi försöker utveckla, säger Ingela Avan, hemtjänstschef i Danderyds kommun.

Totalt jobbar 16 undersköterskor och en larmadministratör med trygghetslarmen.

– I det stora hela fungerar verksamheten bra. Vi har lite kvar att göra när det gäller rutiner och jobbar hela tiden med att utveckla trygghetslarmen.

Hur kommer det här märkas för de som har trygghetslarm?

– Förutom att alla som nu arbetar är undersköterskor är det även alltid samma personer som åker ut på larmen. Det kommer bli en bättre kontinuitet helt enkelt, plus att den ordinarie personalen avlastas.