Tryggare Lidingö med ungdomshus

Efter förra vinterns attacker mot kvinnor på Lidingö väcktes frågan om hur tryggheten kan bli bättre på ön.

Nu hoppas Folkpartiet att partierna kan enas om en ny trygghetsplan.

Rebecca Krus (FP) efterlyste i mars synpunkter från Lidingöborna om hur den upplevda tryggheten på ön skulle kunna förbättras.

Hon fick in ett 50-tal svar på vad som kan förbättras. På ett möte i början av september dit allmänheten var inbjuden presenterades delar av partiets trygghetsförslag.

– Vi vet att många är bekymrade över dessa frågor så vi hoppas hitta en politisk samling kring detta, säger Rebecca Krus (FP).

Ett av förslagen var att skapa ett ungdomens hus.

– Det är lite konstigt att en kommun av vår storlek inte har någonstans för ungdomar att hänga, säger hon.

Nu är det i stället mycket nattligt liv runt Statoil i Torsvik, och sträckan därifrån mot centrum upplevs av många som stökig och otrygg. På andra platser är det ödsligt och tomt och känns därför otryggt.

– Det är viktigt att utveckla staden så att det finns invånare och rörelse i områdena. Är det öde vill inte folk röra sig ute – det blir lätt en ond spiral, säger hon.

Att närpolisen ska finnas närvarande dygnet runt var ett annat förslag. Nu upplever många att ön står utan bevakning vissa tider, enligt Rebecca Krus.

Kent Andersson på Lidingöpolisen sticker inte under stol med att det är knappa polisresurser på ön.

– Vi har fem poliser i yttre tjänst, men eftersom vi tillhör polisdistrikt city har de många åtaganden inne i stan. Tiden här för trygghets- och kontaktskapande är väldigt begränsad. Det är den krassa verkligheten, säger han.

Han nämner grannsamverkansbilen och polisvolontärer som trygghetsskapande verksamheter.

– Där vi inte räcker till får andra aktörer stötta, till exempel vaktbolag, säger han.

Fakta

Synpunkter från Lidingöbor

”Inbrotten ökar. Vi husägare är helt utlämnade till dessa brottslingar. Vi behöver insatser från politiker och polis.”

”Politikerna har gett upp för länge sedan.”

”Sanningen är att Lidingö står utan yttre övervakning. Då något händer kommer poliser från Sthlm, utan kännedom om personer och lokala förhållanden, susande med hjälp av gps!”

”Hälsans ö borde också vara en trygghetens ö.”

Källa: FP:s undersökning