Trygghet och integration i fokus i skuggbudget

Alliansens företrädare presenterade sin skuggbudget på torsdagen.
Alliansens företrädare presenterade sin skuggbudget på torsdagen.
Alliansen lyfter i sin skuggbudget fram satsningar på integration och trygghet.
Samtidigt kritiserar de majoriteten för oordning i ekonomin och en svälld kommunal organisation.

På måndag debatteras kompletteringsbudgeten i kommunfullmäktige i Väsby. Vad den debatten kommer att handla om fick vi en försmak på när Alliansens på torsdagen presenterade sin skuggbudget på en pressträff.

Oppositionsrådet Oskar Weinmar kallade majoritetens budget för oseriös och ofinansierad.

– Budgeten är ofinansierad med 10 miljoner kronor för 2018 och 20 miljoner för 2019, säger han.

Maria Fälth (KD) fyllde i.

– De rödgröna räknar in statsbidrag även för 2019 trots att vi inte alls vet hur den regering ser ut som tillträder 2018. Det är pengar som man inte vet finns.

Mycket av oppositionens satsningar är kända sedan tidigare. Alliansen återkom till sitt omfattande integrationspaket och de trygghetsförslag som tidigare presenterats, däribland en trygghetsapp och fler väktare. Partierna vill också satsa mer på belysningen i områden som upplevs som otrygga.

När de rödgröna partierna tog över makten 2014 höjdes skatten med 32 öre. Alliansen vill nu sänka skattesatsen med 10 öre i ett första steg.

På området barnomsorg vill Alliansen införa något de kallar för ”nannyverksamhet” för familjer som är i behov av barnomsorg på obekväm arbetstid.

Alliansen räknar med att spara in 1,5 – 2 miljoner kronor årligen på försörjningsstöd tack vare satsningarna på arbetsmarknad och integration. I övrigt finansieras satsningarna till stor del genom en slimmad kommunal organisation.

– Tjänstemännen har ökat i antal och cheferna och strategerna har blivit fler. Vi vill att medlen ska gå ut i verksamheterna, säger Oskar Weinmar.

Budgetdebatten på måndag går att följa direkt via kommunens hemsida.

 

Läs mer:

Så vill Alliansen få fler invandrare i arbete

Det här vill de rödgröna med sin budget