Ny plan för trygghet – M är missnöjda

Oppositionsråd Fredrik Kjos (M) och kommunstyrelsens ordförande Camilla Janson (S).
Oppositionsråd Fredrik Kjos (M) och kommunstyrelsens ordförande Camilla Janson (S).
Förra veckan hölls ett extra sammanträde i kommunstyrelsen, som Moderaterna begärt på grund av ökad brottslighet i Bro. En ny handlingsplan beslutades, men Moderaterna är missnöjda med innehållet.
– Det var bara redogörelser för vad som har gjorts tidigare, säger Fredrik Kjos (M).

Den senaste tiden har frågan om väktare i Bro varit högt uppe på den politiska agendan. Frågan togs upp under ett extra sammanträde i kommunstyrelsen, som Moderaterna var initiativtagare till.

Under mötet beslutades en ny handlingsplan för att öka tryggheten i kommunen. I närtid handlar det bland annat om ansökan om övervakningskameror i Bro centrum, förstärkt belysning vid Bro parkering samt mer bevakning av Larm Assistans Upplands-Bro, som kommunen och Upplands-Brohus anlitar. Nu samordnas insatserna av kommunens nya avdelning för trygghet och säkerhet, vilket innebär fler ronderingar i Bro centrum, enligt Camilla Janson (S).

På mötet fick Moderaterna information om vad som planeras att genomföras och vad som genomförs nu. En plan som kontinuerligt revideras och kompletteras utifrån behov och förutsättningar”, skriver Camilla Janson (S) i ett mejl till Mitt i Upplands-Bro. 

M är missnöjda – hänvisar till handlingsplan i Uppsala

Fredrik Kjos (M) är dock missnöjd med vad som presenterades. 

– Vår syn på handlingsplanen är att den både saknar tydliga, mätbara mål och indikatorer som kan visa om det som genomförs faktiskt fungerar. När otryggheten ökar är det anmärkningsvärt att S-koalitionen inte tar frågan på större allvar, säger Fredrik Kjos (M).

Camilla Janson (S) svarar:

”Jag beklagar att Moderaterna ensidigt väljer att kritisera allt som görs i kommunen i stället för att komma med egna förslag, vilket jag faktiskt väntat mig inför mötet.”

På frågan om vad Moderaterna vill se för åtgärder, hänvisar partiet till en alternativ handlingsplan från Uppsala. 

– Uppsalas handlingsplan är intressant då den tar ett övergripande grepp på trygghetsfrågor i utsatta områden, som delar av centrala Bro bedömts vara. Ett av fokusområdena i den planen är trygghet. Andra handlar om barn och ungas uppväxtvillkor, hur man kan minska utanförskapet i utsatta områden, få fler i arbete och ökad delaktighet från boende och verksamma i de aktuella områdena, säger Fredrik Kjos (M).