Trygghetsfrågan: Alliansen öppnar för kommunanställda väktare

Kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson (M) har tillsammans med allianskollegorna initierat en översyn av kommunens inköp av väktare. (uppf ett år efter valet).
Kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson (M) har tillsammans med allianskollegorna initierat en översyn av kommunens inköp av väktare.
Trygghet var en av de viktigaste valfrågorna för Täbyborna. Här får du svar på vad Täbyalliansen hittills gjort för att uppfylla vallöftena och oppositionens betyg på insatserna ett år efter valet.

Trygghet, skola, bostadsbyggande, integration och miljön var i fokus inför valet 2018. Under vinjetten ”Ett år efter valet” tar vi reda på vad som hänt med vallöftena.

Täbyalliansen har kommit överens om en gemensam plattform och har lagt upp en tidsplan. Frågan är vad som har hittills hunnits med inom trygghetsområdet?

Och vad ger oppositionen för betyg på insatserna?

Fokus på trygghetsskapande åtgärder

Täbyalliansen lovade inför valet att arbeta för ökad trygghet i Täby genom bland annat fler väktare, bilburen rondering mot villainbrott och ökat samarbete med polisen och grannsamverkan.

Både Moderaterna och Liberalerna lovade fler nattvandrare – frågan är hur de ska lyckas locka föräldrar och andra vuxna att gå?

Liberalerna lovade också fler fältsekreterare. Bättre belysning på otrygga platser såsom i centrum och löpspår var också ett vallöfte. Kristdemokraterna utlovade digitala trygghetsvandringar.

Kommunen ska utveckla väktarpatrulleringen

Täbyalliansen ska under 2019 ”utveckla” väktarpatrullering i kommunens regi, enligt det gemensamma manifestet. Väktare ska täcka upp när polisen inte levererar trygghet.

– I dag har vi väktare som patrullerar våra fastigheter, väktare i receptionen och väktare som patrullerar vid särskilda tillfällen i villaområden, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Sker översyn av väktarinköpen

Kommunen lägger stora pengar på att köpa in väktartjänster.

– Vi har tillsatt en utredning, där vi kommer se över all väktarbevakning som vi har i kommunen och se hur vi kan göra det på mest effektiva sätt. Där ingår också att se om vi ska anställa kommunala väktare.

Fokus att hinna genomföra under 2019 har också varit att öka tryggheten genom fler nattvandrare. Utredningen om hur fler privatpersoner ska lockas att nattvandra är redan klar, framhåller Erik Andersson.

Extra bidrag till föreningar som nattvandrar?

Föreningar som ställer upp med nattvandrare ska få extra ekonomiskt bidrag av kommunen, enligt förslaget som tas upp i kommunstyrelsen i september.

Oppositionsråd Agneta Lundahl Dahlström (S) ger inget toppbetyg åt majoriteten på trygghetsområdet.

Hon är tveksam till att föräldrar som redan i dag skjutsar och hämtar och säljer saker också ska hinna nattvandra för att dra in pengar till föreningen. Hon vill också ha fler fältassistenter ute bland unga och mer brottsförebyggande samarbete med skolorna.

Oppositionen: Tveksam till kommunanställda väktare

Lundahl Dahlström ifrågasätter även motivet till att utreda väktarinköpen eftersom hon uppfattat det som att majoriteten vill se om det går att spara.

– Jag är lite tveksam till att kommunen ska ha egna väktare.

Fakta

Så ser majoriteten ut i Täby

I valet för ett år sedan behöll Täbyalliansen inte oväntat makten. Moderaterna blev största parti. Liberalerna tappade stort. M styr tillsammans med Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Sverigedemokraterna växte starkt – men hålls utanför alliansen.

Täbyalliansen har tillsammans 45/61 mandat i kommunfullmäktige och majoritet i nämnder och i kommunstyrelsen.

Röster i kommunvalet 2018:

Moderaterna 38,1 %

Liberalerna 18,5 %

Centerpartiet 8,8 %

Kristdemokraterna 7 %

Socialdemokraterna 13, 4 %

Miljöpartiet 4, 2 %

Sverigedemokraterna 7, 7 %

Vänsterpartiet 2,1 %

Övriga 0,4 %

Källa: data.val.se