Trygghetslarmen ska bli tryggare

Nu ska Lidingö byta till digitala trygghetslarm. De nya modellerna testas i sommar och under året ska alla 1 100 larm bytas ut.

Trygghetslarmen används av äldre och funktionshindrade när de snabbt behöver komma i kontakt med vården.

Den förra regeringen satte som mål att alla kommuner ska byta till digitala trygghetslarm innan utgången av 2016. De analoga larmen är inte lika säkra, enligt Telia är det upp till 20 procent av signalerna från analoga trygghetslarm som aldrig kommer fram.

Nu ska Lidingö få digitala trygghetslarm. Man börjar med 50 larm i slutet av maj.

– Vi kommer att provköra det under sommaren. Vi ska se så att det fungerar och lära oss hantera det. Sedan börjar vi byta så fort vi kan i augusti och målet är att alla ska bytas i år, säger Agneta Aldor, projektledare.

Totalt ska 1 100 trygghetslarm på Lidingö bytas ut. I dag finns det personer som inte kan få larm eftersom de inte har fast telefoni.

– Vi kommer att börja med så många vi kan av dem. Sedan fördelar vi dem som vi prövar över hela ön eftersom det nya larmet använder gsm-nätet och vi vill se att det funkar med täckning på olika ställen, säger Agneta Aldor.

Finns det risk för övergångsproblem?

– Nej, jag ser inte några sådana risker. Det enda skulle vara att det inte finns täckning, men det borde inte vara ett problem i Stockholm.

Analoga larm är knutna till det fasta telefonnätet, medan digitala går till gsm-nätet. I övrigt fungerar larmet som i dag.

Varför har ni inte bytt till digitala larm tidigare?

– Tekniken har bara funnits tillgänglig sedan drygt ett år. Sedan gjorde Sveriges kommuner och landsting en upphandling för att hjälpa kommunerna. Den drog ut på tiden och var inte klar förrän i februari.

Fakta

Så går bytet av larmen till

Den som har trygghetslarm kommer i april att få ett brev om bytet.

Under sommaren testar Lidingö stad de nya larmen hos 50 personer.

I augusti startar arbetet med att byta ut larmen. Under året ska alla 1 100 trygghetslarm på Lidingö vara utbytta.

Källa: Lidingö stad