Trygghetslarmet slogs ut av nätfel

Gunborg Ahlbin föll på sitt rum och blev liggande när larmet inte fungerade.
Gunborg Ahlbin föll på sitt rum och blev liggande när larmet inte fungerade.
Trygghetslarmen har vid flera tillfällen inte fungerat. Överbelastning i nätet, är förklaringen från operatören Telia.

– Larmet är de boendes livlina, säger Dragica Ben-Dahman på Sjödalens äldreboende.

Gunborg Ahlbin skulle sträcka sig efter någonting som låg på sängen. Hon föll och hamnade turligt nog på sängen.

– Men jag kom inte upp. Jag låg framstupa och tryckte och tryckte på larmet men ingen kom. Klart det kändes obehagligt när jag inte fick någon hjälp.

Hon har svårt att uppskatta hur länge hon fick vänta, men det kändes som lång tid.

– Till slut kom jag på att jag kunde nå vanliga telefonen. Jag ringde och hjälpen kom.

Gunborg Ahlbin bor på Sjödalens äldreboende och är en av 88 som har trygghetslarm. Det var i maj hon upptäckte att trygghetslarmet – som hon konstant har hängande runt halsen – inte fungerade.

När personalen fick informationen gick de samma dag runt i de olika lägenheterna och provade larmen. Resultaten blev olika.

– Vi kunde trycka på samma larm flera gånger. Ena gången fungerade det, andra gången hände ingenting, säger Madelene Dahlström, samordnare på äldreboendet.

För någon vecka sedan inträffade det igen. En äldre person kom ut från lägenheten en kväll och påpekade för personalen att hon larmat. Men det hade inte nått fram.

– När vi kollade visade det sig att vi hade 33 uteblivna larm. Vi kallade direkt in extra personal och gick runt till alla med jämna mellanrum, säger Madelene Dahlström.

Problemet låg hos operatören Telia. De små trygghetslarmen som de boende har på sig innehåller ett SIM-kort, precis som mobiltelefoner. När någon trycker på sitt larm går en signal till SOS Larm, via Telia. Men vid minst två tillfällen hade Telia överbelastning i nätet, vilket slog ut trygghetslarmen. Signalen gick inte fram.

– Larmet är de boendes livlina. Än så länge har ingen skadats men om larmen inte fungerar finns risken att de boende inte får hjälp i tid, säger enhetschefen Dragica Ben-Dahman på Sjödalens äldreboende.

För säkerhets skull har fler telefoner installerats och extra personal har kallats in som jobbar såväl på nätterna som på dagarna.

På Telia menar Hans G Larsson, informationsansvarig, att det inte går att skilja på trygghetslarm och mobilerna.

– Just nu har vi bekymmer av och till med att 3G-nätet inte räcker till, men vi kan inte se vilka som drabbas, säger han.

Hur ofta nätet är överbelastat är svårt att svara på, säger han. Det skiljer sig åt i olika områden.

– Det beror väldigt mycket på hur många som använder en och samma mobilmast. Om det är många personer på en plats så kan det bli överbelastningar varje dag, säger Hans G Larsson.

Han förklarar att Telia hela tiden arbetar med att utöka kapaciteten på masterna, samtidigt som företaget bygger upp det nya 4G-nätet.

– Trygghetslarm är ett kommunalt ansvar och det är viktigt att de väljer lösningar som de känner sig trygga med. Sen finns ju inget system som är 100 procent säkert, säger Hans G Larsson.

Enligt Anna Werner, sektionschef inom äldreomsorgen vid Huddinge kommun, har man beslutat att byta ut systemet för trygghetslarm vid samtliga servicehus.

– Vi ska gå över till ett slutet system, som larmar inom husen. Det är en annan driftform och vi är då inte längre beroende av telenätet som vi är nu.

Det systemet har andra särskilda boenden i kommunen redan i dag och Anna Werner menar att det fungerar bra.

– Det blir bättre när alla har samma system. Hur snabbt det går att byta ut kan jag inte svara på men det ska ske skyndsamt, säger Anna Werner.

Fakta

På Stuvstagården fallerade alla larmen

Den 21 oktober fungerade inte larmet på Stuvstagården på grund av överbelastning hos Telia.

En boende upptäcktes då på badrumsgolvet, blöt och kall, och hon hade även slagit upp ett jack på kindbenet. Kvinnan ska ha larmat i en och en halv timme – inget kom fram.

Efter att personal provlarmade visade sig att inget larm fungerade på Stuvstagården den dagen.Källa: Lex Sarah-rapport