Tryggt att bo men dåligt kulturutbud

nyheter 83 procent av de Kungsholmsbor som svarat på en enkät staden låtit göra tycker att deras område är tryggt att bo i.

Däremot tycker Kungsholmsborna inte att nedskräpade platser städas tillräckligt snabbt. Bara 31 procent anser att det städas snabbt nog.

Kulturlivet på Kungsholmen är inte heller någon höjdare, enligt de tillfrågade. Endast 17 procent ansåg att kultur­livet är bra. I stadsdelsområdet Norrmalm var siffran 72 procent.

Bara drygt hälften av de 300 tillfrågade valde dock att svara på enkäten.