”Vi vill ha ett tryggt snyggt modernt Solna”

Alliansen i Solna.
Alliansen i Solna.
Alliansen i Solna lägger ut orden om budgeten.
Alliansen i Solna lägger ut orden om budgeten.
Alliansen i Solna.
Alliansen i Solna.
Bättre cykelvägar, en tryggare utomhusmiljö, fräschare skolor, strategier mot hedersvåld – och så ett festligt 75-årsjubileum.
Solnaalliansen lovar satsningar på över 100 miljoner i budgeten för 2018.

Nästa år fyller Solna stad 75 år. Och det är en pigg välmående jubilar som ska firas på något sätt nästa år. 1 miljon kronor ska gå till firandet, berättar Alliansledarna när Mitt i Solna träffar dem i stadshuset.

Budgeten är gemensam och partierna har pratat ihop sig, framhåller man, även om varje partis gruppledare får prata om ”sitt” område.

Budgetprat. Foto: Åsa Sommarström

Trygghet är dock ett ord som återkommer hos alla partiledare.

– Vi vill att Solna ska vara tryggt snyggt och modernt, sammanfattar kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M) budgeten.

Trots att Solna betalar 830 miljoner kronor till skatteutjämningssystemet, har man råd att genomföra stora satsningar, menar Granfalk.

Här ingår bland annat den upprustning av lekplatser och parker som Mitt i skrivit om tidigare.

10 miljoner kronor ska göra Solna tryggare och trivsammare, menar Granfalk.

Fler vuxna i skolan

Tryggheten i skolan ska också prioriteras. 5 miljoner ska gå till nya skolvärdar, närvaroteam, socialpedagoger och speciallärare. Man inför även förste fritidspedagoger på Solnas fritids.

I budgeten ingår också 20 miljoner kronor som går till invändig upprustning av Solnas skolor.

– Vi ska fräscha upp skoltoaletter och våtutrymmen. Klassrum kan målas om, säger Marianne Damström Gereben (L), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Man vill även fortsätta arbetet med att minska barngruppernas storlek och minska antalet barn per vuxen, menar hon.

Bättre cykelvägar i staden

Även trygga cykelvägar ska prioriteras, menar Magnus Persson (C), ordförande i Tekniska nämnden. 10 miljoner kronor ska gå till fortsatta förbättringar av cykelvägarna i staden.

– Det kan handla om att byta underlag eller se över bredd på cykelbanorna till exempel, menar han.

Solnaalliansen solar på stadshustaket. Foto: Åsa Sommarström

Även inrättandet av naturreservatet vid Råstasjön ska prioriteras, samt en ny gång- och cykelbro över Ålkistan, berättar han.

Brunnsvikens vattenmiljö ligger på hans bord. Här ska 5 miljoner kronor gå till miljöarbete.

– Den är övergödd. Det är en dålig miljö, konstaterar han.

Nytt utomhusbad i Frösundavik

Övergödning till trots så är den ändå badbar. Nästa år planerar man att anlägga ett nytt utomhusbad vid Frösundavik. Platsen är lämplig då den redan idag nyttjas av Solnabor.

– Badvattenkvalitén är fine, konstaterar Samuel Klippfalk (KD).

Som ordförande i Trygghetsrådet landar trygghet i utomhusmiljön på hans bord. 10 miljoner kronor ska gå till fortsatta trygghetssatsningar. Solnas många gångtunnlar, bland annat den vid Johan Enbergs väg, ska fräschas upp.

– Det ska kaklas om på nytt och bli ljusare, och få ny belysning. Det är mörkt i Sverige, konstaterar han.

Magnus Persson, Pehr Granfalk, Marianne Damström Gereben och Samuel Klippfalk. Foto: Åsa Sommarström

Han är även ordförande i Omvårdnadsnämnden och berättar att 3 miljoner kronor ska säkra att äldre i högre grad ska få plats på äldreboende.

– Ålder ska beaktas vid bedömningen, menar Klippfalk.

Plan mot hedersrelaterat våld

Staden ska även ta fram en strategi mot hedersrelaterat våld. Samtliga förvaltningar ska arbeta med frågan för att motverka.

– Det finns inget hedervärt alls i att begränsa flickors och pojkars frihet, menar Samuel Klippfalk.

– Sånt skit ska inte få förekomma i den här kommunen. Så kan man väl sammanfatta det lite barskt, avslutar Pehr Granfalk.

Fakta

Alliansens budgetsatsningar 2018

Satsningar i miljoner kronor

 • 20 miljoner till invändigt underhåll av förskolor/skollokaler.
 • 15 miljoner till att kvalitetssäkra förskola/skola
 • 15 miljoner till Digitalisering/välfärdsteknik 15
 • 10 miljoner till fortsatta trygghetssatsningar i utemiljön
 • 10 miljoner till fortsatta förbättringar av cykelvägar
 • 10 miljoner till LSS
 • 5 miljoner till trygghet och elevhälsa i skolan
 • 5 miljoner för att ”säkra kvalitet bland Solnas vattenförekomster”
 • 5 miljoner till att rusta lekplatser
 • 5 miljoner till att rusta parkmiljö
 • 3 miljoner för att ”äldre i högre grad än i dag ska ha rätt till plats på äldreboende”
 • 1 miljon till Solnas 75-årsjubileum

Summa: 104 miljoner kronor

Källa: Alliansen i Solna