Tuben vid t-banan kan få konstfönster

Ett utställningsföns­ter där lokala konstnärer kan få ställa ut sina verk – så vill Gunilla Lockne ha det i Farsta centrum.

Men fastighets­ägaren säger nej.

I aktivitetshuset Tuben kan det däremot bli aktuellt.

Gunilla Lockne, ordförande i Farsta konstförening, lämnade in ett medborgarförslag till Farsta stadsdelsnämnd där hon önskade att en långvägg med konstverk skulle inrättas på Storforsplan 44 i Farsta centrum.

Tanken var att verken sedan skulle kunna bytas ut efter några veckor, ersättas av nya och på så sätt skulle konstfönstret kunna bli ett ”dragplåster för kulturintresserade”.

– I foajén är det ju ändå tomt i dag. Allt som skulle krävas är att en glasvägg sätts upp som skydd för verken, säger Gunilla Lockne.

Men när stadsdelsförvaltning kontaktade centrumägaren Atrium Ljungberg i ärendet fick de ett nej till svar. I stället hänvisade de till Kulturcentrum i Farstagången och menade att det vore bättre om man samlade de olika konstnärliga uttrycken där.

– Men där finns det bara en enda vägg att tillgå och dessutom inga som kan vakta konsten, invänder Gunilla Lockne och pekar ut fördelarna med just foajén på Storforsplan:

– Där skulle man bara kunna slinka in och titta när man har vägarna förbi, säger hon.

På Atrium Ljungberg håller de fast vid att Kulturcentrum är en bättre plats som lockar till sig fler människor.

– Det är ett mycket mer publikt ställe än en foajé i ett kontorshus. Vi har nylig­en tillsammans med Kultur­förvaltningen investerat en dryg miljon kronor i att skapa en mötesplats för Farstas besökare och all form av konst och har bland annat gjort i ordning en vägg just för utställningar, säger marknadsområdeschef Thomas Levander.

Men på Stadsdelsförvalt­ning­en tycker man att försla­get är bra och har tagit kontakt med Gunilla Lockne för att diskutera om man i stället skulle kunna förlägga en utställningsverksamhet till aktivitetshuset Tuben, vid tunnelbaneuppgången.

Fakta

Konstföreningen är 26 år

Farsta konstförening grun- dades 1986 och är öppen för konstintresserade som har anknytning till Farsta och dess närområden.

Medlemsantalet har under de senaste åren varit kring 150 personer.

Föreningen anordnar föredrag om konst, besök till konstsamlingar, besök på konstinstitutioner och hos konstnärer.

Källa: FARSTA KONSTFÖRENING