Tuff budget väntar Varglyan

Värmdö satsar inte på kvaliteten i förskolan, menar föräldern Ebba Hagander Mir, här med sönerna Isak och Simon.
Värmdö satsar inte på kvaliteten i förskolan, menar föräldern Ebba Hagander Mir, här med sönerna Isak och Simon.
Nästa års förslag till utbildningsbudget är en katastrof. Det anser föräldrar på föräldrakooperativet Varglyan i Brunn.

– Jag är fruktansvärt besviken, säger föräldern Ebba Hagander Mir.

Kommundirektör Stellan Folkessons förslag till budget 2013 har redan fått kritik för att pengapåsen till Värmdös skolor och förskolor är för liten. Max Ljungberg (MP), ansvarig politiker för de kommunalt drivna skolorna och förskolorna, har öppet kritiserat förslaget som han anser är en besparing.

På kooperativt drivna förskolan Varglyan på Ingarö har man precis som Max Ljungberg konstaterat att förslaget ger mindre pengar i kassan nästa år.

– Redan när jag blev kassör för fyra år sedan var det halvtufft – men det här är droppen. Det är uppenbart att kommunen inte satsar på förskolan, säger Ebba Hagander Mir, före detta kassör.

Kooperativt och privat drivna skolor och förskolor har på flera sätt en annan verklighet att förhålla sig till än de kommunala.

Till exempel har kommunens nya sätt att fördela pengar fört med sig att Varglyan ligger ute med pengar för löneökningar i nära ett år.

För att kompensera jagar Varg-lyans styrelse alternativa inkomstkällor som till exempel att hyra ut de egna lokalerna och att hitta sponsorer. Föräldrar sköter en stor del av städningen och hoppar alltid in när det behövs vikarier. Ändå kan man inte stoltsera med högre personaltäthet än andra förskolor.

– Vår personal är vår skatt. Det är de som gör vår förskola så bra. Men vi kan inte ge dem de löner de förtjänar. Värmdö kommun ger oss inte de förutsättningar som behövs för att driva en förskola, säger Helena Berglund, nuvarande kassör.

I Värmdö är det finansieringsnämnden för utbildning som håller i pengapåsen för skolorna och förskolan. Nämndens ordförande Marie Bladholm (M), är inte heller för förslaget.

– Det är inte alls vad jag tänkt mig och jag kommer att ta strid för det här. Vi måste höja skolpengen med minst två procent och dessutom göra riktade satsningar, säger hon.

Men varifrån pengar ska tas och om hon får med sig sina partikamrater vet hon inte.

– Jag har inte hunnit studera förslaget i detalj ännu.

I augusti träffas partierna i Värmdökoalitionen för att med utgångspunkt i kommundirektörens förslag få ihop en budget, som sedan ska klubbas i september.