Tuff kamp för att få stanna i Sverige

Frestabon Mohamad Reza Amini Bi Parva, 33, som sedan tre år tillbaka arbetar på Posten fick en kalldusch när han öppnade Migrationsverkets svar på hans ansökan om ett förlängt uppehålls- och arbetstillstånd.

– Först blev jag glad när jag såg att kuvertet hade kommit för jag förväntade mig att få ett permanent tillstånd. Sedan när jag läste brevet fick jag en chock, säger han.

Migrationsverket skriver i brevet att hans ansökan kommer att avslås om han inte kan förklara en lång rad punkter. Men frågorna förvånar både Mohamad Reza och hans advokat Gabriel Donner.

– I hans fall handlar det främst om att Migrationsverket tror att han bytt arbetsgivare trots att det bara har varit fråga om ett namnbyte, Posten Logistik till Post Nord.

Tror du att Migrationsverket missat att Posten och Post Nord är samma företag?

– Ja, det tror jag. Det är inte helt ovanligt att personer får avslag på grund av växlingar mellan bolag. I hans fall är det lite speciellt eftersom Post Nord definitivt inte är någon liten arbetsgivare, säger Gabriel Donner.

Gabriel Donner är också mycket kritisk till att Migrationsverket kräver in uppgifter från Mohamad Rezas första två år i Sverige – trots att de åren redan prövats och godkänts.

– Regelverket är mycket enkelt. Man kan inte ompröva tidigare beslut. Här har det brustit i hanteringen av hans fall, säger Gabriel Donner.

Han menar att den hårda arbetsbelastningen på Migrationsverket har påverkat ärendehandläggningen negativt.

– Rutinerna är inte heller tillräckligt tydliga och många handläggare är nya och saknar rutin samtidigt som arbetsbelastningen är hög.

Robert Kollberg, enhetschef på Arbetstillståndsenheten på Migrationsverket i Stockholm, säger att det inte finns några bevis på att handläggningen försämrats av hård arbetsbelastning.

– Vi har ingen statistik på hur många av våra beslut som ändras i domstol, skriver han i ett mejlsvar.

Robert Kollberg tycker inte att det är fel att myndigheten utreder de första åren som Mohamad Reza arbetade i Sverige.

– Vid en permanent utredning efter fyra år gör vi en bakåtsyftande bedömning.

För Mohamad Reza innebär den utdragna processen en stor påfrestning för både honom och hans fru.

– Jag ser hur mina kollegor planerar sina liv och vart de ska åka på semester. Själv känner jag mig inte fri. Jag och min fru vill skaffa barn men vågar inte när vi inte vet hur framtiden ser ut.

Även ekonomiskt är processen kännbar. Mohamad Reza räknar med en advokatkostnad på omkring 10 000 kronor bara för det här ärendet.

Att han riskerar utvisning till gamla hemlandet Iran vill han inte ens tänka på.

– Vi har köpt lägenhet i Väsby och vi jobbar och pluggar båda två. Jag har bidragit till Sverige sedan jag kom hit. Det här är inte rättvist.