Tuffare konkurrens om skolplatser på Hersby

Politikern Hans Barje utanför Hersby gymnasium.
Politikern Hans Barje (M) utanför Hersby gymnasium.
Det väntas bli 500 fler gymnasieungdomar på Lidingö år 2022. Räkna med höjda betygskrav och svårare att komma in på Hersby gymnasium.

I år skedde en vändpunkt i skolan på Lidingö. Efter ett minskat antal ungdomar i gymnasieåldern de senaste åtta åren började elevkullarna att öka igen. När kulmen väntas nås 2022, kan Lidingö ha drygt 500 fler ungdomar i gymnasieåldern än i dag. Det motsvarar en ökning med runt 30 procent.

Det här har väckt frågan om Hersby gymnasium till liv igen. Sedan sammanslagningen med Gångsätra gymnasium 2013 har skolan räckt till för de Lidingöungdomar som velat gå där. Men så är det inte längre. Inför höstterminen kom 42 inte in på sitt förstahandsval, Hersby.

Det blir fler elever på Lidingö.

Det kommer att bli fler framöver, ­säger Peo Cronqvist, lokalansvarig på utbildningsförvaltningen.

– Det kommer att bli tuffare för de Lidingöungdomar som vill gå gymnasieskolan på Lidingö. Det kommer att ställas högre betygskrav för att komma in.

Lidingö stad har inget krav att erbjuda ett visst antal kommunala gymnasieplatser, det bestämmer kommunpolitikerna. Eftersom gymnasieantagningen är länsgemensam konkurrerar alla oavsett var de bor om platserna på Hersby. Enligt kommunen visar utvecklingen också att fler elever söker sig till en skola utanför kommunen. Läsåret 2016/17 är gymnasieelever folkbokförda på Lidingö inskrivna på över 130 skolor i länet och resten av Sverige.

Den stora skillnaden mot tidigare år är att dock att även de högskoleförberedande programmen i Stockholms blivit fulla. Efter höstens antagning fanns en enda ledig plats vid natur-, ekonomi-, teknik- och samhällsprogrammen. På ekonomiprogrammet fanns knappt några lediga platser i hela länet.

Det finns en risk i att Lidingö gjort sig beroende av möjligheten för eleverna att söka sig utanför staden, menar Jan Olof Gurinder (S), oppositionspolitiker i utbildningsnämnden. Grundtanken måste vara att Hersby ska kunna erbjuda tillräckligt med platser.

– Det är majoritetens senfärdighet som är ett bekymmer. Vi måste se till att det finns beredskap i form av detaljplaner och pengar som gör att vi kan bygga ut samtidigt som vi dammsuger efter andra lokaler.

I våras ansökte utbildningsnämnden om en detaljplaneändring för att möjliggöra en eventuell utbyggnad av Hersby gymnasium med 200 platser. När Mitt i Lidingö söker svar på vad som hänt i frågan är det svårt att några klara besked. Enligt Peo Cronqvist är det politikerna i planutskottet som inte tryckt på startknappen än.

Hans Barje (M), ordförande i utbildningsnämnden, säger att det nog framåt årsskiftet kan komma till ett färdigbeslutat uppdrag till tjänstemännen att se över detaljplanen.

– Det beror på om det överklagas och liknande men målet är att se till att man under 2018 eller 2019 kan tillskapa de här platserna.

Enligt tjänstemännen ökar konkurrensen inte bara på Lidingö utan i hela Stockholmsregionen.

Det finns ett antal elever som kanske inte borde läsa på gymnasiet.

Ser du en risk att Lidingöbor inte kommer att kunna få plats i varken Lidingö eller Stockholm?

– Det kan jag inte bedöma. Jag vet faktiskt inte. Man kan säga så här, det finns ett antal elever som kanske inte borde läsa på gymnasiet, som kanske borde gå på yrkesprogram i stället under en period.

Hur menar du?
– Om man tittar på effekten som vi hade nu på Hersby. De eleverna som inte kom in hade, vad jag har förstått, väldigt låga poäng. Jag är inte säker på att de hade varit lyckosamma i att gå i Hersby där alla elever är väldigt högpresterande och så är man väldigt lågpresterande själv.

Hersby blir en prestigeskola?

– Herbsy blir en skola där man har förhållandevis höga meritvärden. Man kan också vända på det och säga att det är ett tecken på att många upplever att det är en bra skola.skolplaner

Läs mer om Lidingö:

Bilarna Lidingöborna helst kör

Är du en typisk Lidingöbo?

Lidingöbo jagar kärleken i Bachelor