Tuffare villkor för personliga assistenter

Tyresö kommun har inte råd med egna personliga assistenter. För att komma till rätta med röda siffror ska samtliga 117 anställda flyttas över till en privat utförare.

– Det försämrar villkoren för en redan lågavlönad grupp, säger Fernando Pereira, företrädare för Kommunal i Tyresö.

Snittlönen för en heltidsarbetande personlig assistent som jobbar i kommunal regi är i dag 23 500 kronor i månaden. Med en privat arbetsgivare är det sannolikt att summan i lönekuverten minskar, kraven på arbetade timmar per vecka ökar, samt att antalet semesterdagar minskar.

– Kommunen ville först riva upp de befintliga avtalen, och när vi inte gick med på det bestämde man sig för att låta en privat aktör ta över hela verksamheten, säger Fernando Pereira.

Han menar att de försämrade villkoren har fått medlemmarna se beslutet som ett hån.

– Det är inte ens säkert att det blir ett företag med kollektivavtal, eftersom kommunen hittills vägrat ställa krav på det i sina upphandlingar, säger han.

Bakgrunden till kommunens privatiseringsbeslut är ett underskott i verksamheten på 3,8 miljoner under 2015. Kommunens förhoppning under många år har varit att den statliga ersättningen till kommunerna ska täcka alla kostnader, men så har det inte blivit.

– Eftersom vi ser att de privata utförarna klarar att bedriva sin verksamhet enbart på den statliga ersättningen, ser vi det här som en lösning. Även om vi inte ställer krav på kollektivavtal är vi noga med att följa upp kvalitén. Utan nöjda medarbetare är det svårt att klara våra kvalitetskrav, säger Socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M).

Den politiska oppositionen röstade mot beslutet. Både MP och S menar att det är långt ifrån självklart att åtgärden ger önskad effekt eftersom statens ersättningssystem till kommunerna innehåller många olika parametrar.

Andreas Jonsson är dock säker på sin sak.

– Vi kommer att ha en budget i balans om två år, säger han.