Tufft att få jobb för utrikes födda på Lidingö

Just nu ser arbetslösheten på Lidingö ut att öka.
Just nu ser arbetslösheten på Lidingö ut att öka.
Arbetslösheten på Lidingö stiger. Januarisiffrorna är de högsta på tio år i några grupper.
Mest stiger arbetslösheten i gruppen utrikes födda.
– I en recession drabbas utrikes födda hårdast, säger Ville Skoglund på stiftelsen Nema Problema.

För tio år sedan var 1,5 procent av den arbetsföra befolkningen på Lidingö arbetslösa. I januari i år var den siffran nära fyra procent.

Demografin bland utrikes födda har förändrats

Mitt i har gått igenom Arbetsförmedlingens statistik över inskrivna arbetslösa på Lidingö under en tioårsperiod. I januari i år är siffrorna de högsta på tio år i olika grupper. Framförallt är det inom grupperna utan gymnasieutbildning och utrikesfödda som arbetslösheten har ökat.

Visst kan man göra skillnad med initiativ på lokal nivå.

Ville Skoglund

– Man får tänka på att det var en hela annan demografi på Lidingö 2008. Då var det färre som kom till Lidingö av skyddsskäl, som asylsökande, säger Ville Skoglund, stiftelsen Nema Problema som jobbar med integration, bland annat genom jobbcoaching.

– Det är typiskt så att människor som flytt hit har det svårare att komma in på arbetsmarknaden. Det handlar om saker som utbildning och språk.

Konjunkturen styr

Han påpekar att gruppen utrikes födda inte är en homogen grupp.

– Förr var det vanligare med arbetskraftsinvandring. Det säger sig självt att arbetslösheten är låg i den gruppen.

Tror du att det går att vända den här negativa trenden?

– Visst kan man göra skillnad med initiativ på lokal nivå. Men det är väldigt mycket upp till konjunkturen. När det kommer en recession är det utrikes födda som drabbas hårdast av arbetslöshet, säger han.

Arbetslösa i olika grupper 2008 och 2019:

PERIOD Totalt Kvinnor Män Unga 18-24 Äldre 55-64 Inrikesfödda Utrikesfödda Förgymn Gymn Eftergymn
2008-02

2019-01

1,5%

3.8%

 

1,3%

3,8%

 

1,8%

3,7%

1,3%

3,9%

1,5%

4,3%

1,2%

2,2%

 

3,6%

10,4%

 

3,7%

12,7%

3,2%

3,2%

1,5%

3,3%