Nu ska stadens kajer förändras

Så här trångt är det på Skeppsbron när cyklister och fotgängare ska samsas om ett litet utrymme. Men tullhusen kan rivas och då blir det mer plats och bättre sikt ut mot vattnet.
Så här trångt är det på Skeppsbron när cyklister och fotgängare ska samsas om ett litet utrymme. Men tullhusen kan rivas och då blir det mer plats och bättre sikt ut mot vattnet.

Att vi bor i en stad omgiven av vatten är de flesta stockholmare stolta över. Något vi sällan tänker på är att kommunala bolaget Stockholms hamnar råder över kajerna och nu har de lagt fram en utredning om vad de vill göra med dem i framtiden.

Det är i en del fall ganska djärva mål som sätts upp, som att bygga en överdäckning av Stadsgårdsleden med förbindelse upp mot Katarinavägen. En överdäckning med kryssningsterminal, rekreation och butiker.

Just den tanken har lett till en del invändningar från exploaterings- och stadsbyggnadskontoren som påpekar att det redan finns planer, om än inte så långt gångna, på en överdäckning av Stadsgården. Men de vill att den i så fall ger plats för bostäder. Och Södermalms stadsdelsnämnd undrar om överdäckningen skulle förstöra utsikten från Katarinavägen.

– Vi vill levandegöra och tillgängliggöra kajerna så långt det går, säger Johan Castwall, vd Stockholms hamnar.

– Därför har vi tittat på området mellan Birka och Fotografiska. Vi tror att någon typ av publik verksamhet kan skapa mer liv i området och har inte tittat på bostäder eftersom det är så nära sjötrafiken. Det finns risk att det blir för bullrigt. Men inget är hugget i sten. Vi är många parter som ska samarbeta.

Så vad händer nu?

– Nu är frågan på väg till kommunfullmäktige. Den kommer upp i kommunstyrelsen nu i veckan. En del i utredningen är en beskrivning av hur verkligheten är i dag, en del är beslutade projekt, en del är inte beslutat. Bland annat hur vi ska lyfta Skeppsbron.

Lokaltidningen Mitt i har flera gånger skrivit om den stökiga trafiksituationen vid Slussen och också ställt frågan till Stockholms hamnar om man kan tänka sig flytta de tullhus som i dag gör det trångt för cyklister och fotgängare.

Nu föreslår utredningen att husen rivs och ersätts med nya byggnader, byggnader som ska kunna rymma såväl krogar och kaféer som kultur.

Därmed blir det mer plats närmare gatan och dessutom kommer man att kunna se vattnet från Gamla stans gränder. Parkeringen får flytta.

– Men vi måste lösa med Stockholms parkering var p-platserna ska finnas. Vi tittar på det. Och på de nya byggnadernas placering och gestaltning. Vi vill att de ska funka året runt, så att det inte bara blir kaféer, säger Johan Castwall.

Ryker alla p-platser då?

– Jag vill inte föregripa den diskussionen. Målet är att göra Skeppsbron, som är en av stans allra vackraste platser, mer levande och tillgänglig för stockholmare och besökare.

Målet är att göra Skeppsbron, som är en av stans allra vackraste platser, mer levande.johan castwall, vd, stockholms hamnar

Fakta

Så här kan innerstans kajer bli i framtiden

Värtahamnen: Stockholms hamnar vill ge plats för fler godsfartyg. Det kan dock bli för bullrigt för bostäderna i Norra Djurgårdsstaden, och för det planerade fartyget med studentbostäder.

Skeppsbron: Hamnmagasinen rivs och nya byggs närmare vattnet. Parkeringen på kajen försvinner.

Stadsgården: Överdäckning av parkeringen för bilar och bussar mellan Stora Tullhuset och Stadsgårdsterminalen. Finlandsbåtarna flyttar längre ut på Masthamnskajen, mot Fåfängan.

Norr Mälarstrand/Tegelbacken: Staden vill göra det lättare för cyklister, fotgängare och kollektivtrafik och har planer på att utveckla kajen för evenemang och som färjehållplats för båtpendling.

Källa: Stockholms hamnar