ANNONS

Tullinge blir inte egen kommun

Det blir ingen folkomröstning om att låta Tullinge bilda en egen kommun. Det fastslår kommunstyrelsen. Men Tullingepartiet fortsätter sin kamp.
ANNONS

Kommunfullmäktige konstaterar att hela Botkyrka tjänar på att vara en samlad kommun. En folkomröstning är därför inte aktuell. Det är budskapet i det ordförandeförslag som läggs fram när kommunstyrelsen sammanträder på måndag.

I september blev den kommundelningsutredning som beställts från Sveriges kommuner och landsting klar. Under hösten har resultatet presenterats för medborgarna på möten i kommunens olika delar.

– Då har det kommit fram att det har funnits ett stort intresse för utredningen, framför allt i Tullinge. Men sedan är min bild, om man ser till hela kommunen, att det är ett svalt intresse för det här, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (S).

I den årliga medborgarundersökningen ska kommunstyrelsen dock i framtiden fortsätta att undersöka Botyrkabornas inställning till en kommundelning.

Tullingepartiet fortsätter att kämpa för en folkomröstning till hösten.

– Om kommunledningen är emot en folkomröstning så är det en demokratisk skandal. Frågan måste få avgöras av folket, säger Klas Bovin, ordförande i Tullinge­partiet.

Ett 40-tal personer går sedan tre veckor tillbaka gata upp och ner i Tullinge för att samla in namnunderskrifter från alla röstberättigade i kommundelen.

– Vi ska samla in drygt 6 000 namn, vilket är tio procent av Botkyrkas röstberättigade befolkning. Det är vad som krävs för att kommunen ska tvingas ta upp frågan i fullmäktige, säger han.

Om så sker måste en tredjedel av de närvarande ledamöterna ge sitt stöd för att en folkomröstning ska gå igenom.

ANNONS
Fakta

Tullingefrågan

Tullingepartiet driver frågan om att Tullinge ska bilda en egen kommun. I senaste kommunvalet fick partiet 10,5 procent av rösterna.

Förra året beställde kommunen en oberoende utredning som fastslog att både Botkyrka och Tullinge skulle förlora ekonomiskt på en delning.