FBI Tullinge vill ha klara papper

22 av 66 tillfrågade idrottsklubbar begär utdrag ur belastningsregistret av sina ledare.
22 av 66 tillfrågade idrottsklubbar begär utdrag ur belastningsregistret av sina ledare.
En tredjedel av de 66 idrottsklubbar som Lokaltidningen Mitt i har kartlagt i Stockholms län begär in utdrag ur belastningsregistret av samtliga sina barn- och ungdomsledare.
Två av de tre stora klubbar från Botkyrka och Salem som Mitt i kontaktat begär inte begär utdrag. FBI Tullinge är undantaget.

Riksidrottsförbundet rekommenderar sina medlemsklubbar att begära utdrag ur belastningsregistret för barn- och ungdomsledare.

Det är något som FBI Tullinge Innebandy med sina närmare 800 medlemmar tagit fasta på. Man menar att det är ett av få verktyg som går att använda i denna fråga.

Klubbens sportgrupp gör även så kallade nedslag på matcher.

FBI Tullinge har ingen specifik punkt i policyn för att undvika och motverka sexuella övergrepp, det är tänkt att ingå i andra punkter som handlar om kränkning och mobbning.

”Viktig fråga”

IFK Tumba Handboll har 400 medlemmar. Klubben begär inga utdrag.

– Vi gör det inte än, men det är en viktig fråga som vi jobbar med och ett beslut tas inom kort, säger ordföranden Leif Jonsson. I vår policy följer vi de riktlinjer som vi fått från handbollsförbundet.

Hela listan: Se om din klubb kollar tränarna

Inga övergrepp

Inte heller Rönninge Salem Fotboll begär utdrag.

– Vi har haft det på förslag men inte mäktat med uppgiften att genomföra det. Vi är helt enkelt för få i styrelsen, säger ordföranden Anders Strömgren. Men vi har skrivit under fotbollförbundets stadgar och policy.

Strömgren har inte hört att några sexuella övergrepp ska ha förekommit i klubben som har 900 medlemmar.