Tullingeborna är bäst på medborgarförslag

Kommunen sa ja till Birgit Wahabs förslag om Hälsans stig.
Kommunen sa ja till Birgit Wahabs förslag om Hälsans stig.
Ett nytt övergånggställe, boulebanor och bättre gatubelysning – två av tio medborgarförslag blir verklighet.

Allra flest förslag lämnar invånarna i Tullinge.

– Vi känner oss lite förbisedda, ­säger Tullingebon Birgit Wahab om att Tullinge år efter år toppar listan över inkomna ­medborgarförslag.

Förra hösten skickade hon in ett förslag till kommunfullmäktige om att anlägga en Hälsans stig i Tullinge.

– Jag promenerar väldigt mycket, men här finns det mycket backar och det är svårt för alla att komma ut och röra på sig. Sådana stigar finns ju överallt, men inte här.

Nu har kommunen sagt ja till förslaget. Var den ska ligga och hur den ska se ut ska man fundera vidare på.

– Det känns jättekul att det blir av, även om det tar lång tid.

Birgit Wahab är långtifrån ensam. Mellan 2008 och 2010 kom 264 medborgarförslag in till kommunen, enligt en utredning. 128 av förslagen kom från ­Tullinge. Samtidigt kom det inte in ett enda från Fittja på tre år. Över huvud taget skickade invånarna i norra Botkyrka in betydligt färre ­medborgarförslag – 45 stycken.

De allra flesta förslag som skickas får rubriken ”besvarat” av kommunen. Det innebär att förslagets innehåll på något sätt redan finns eller är planerat att genomföras – eller att det inte är kommunens sak att bestämma om. Birgit Wahabs råd till den som är missnöjd hämtar hon från en kollega i äldrerådet där hon är medlem.

– Om du vill få något gjort, sitt inte där och klaga. Gör något i stället.

Fakta

Några förslag

De fick ja:

Boulebanor inomhus vid Brunna IP.

Bättre belysning i korsningen Huddingevägen/Flottiljvägen.

Nytt övergångsställe vid Flädervägen i Tullinge.

De fick nej:

Fågelmatningsplatser i Norsborg.

Ångbåtsbrygga vid Tullinge strand.

Utomhusbad vid Storvretsbadet.