Tullinges vatten ska renas med kol

Mikael Arveng är kommunens projektledare när Tullinge vattenverk ska öppnas igen med en ny reningsanläggning.
Mikael Arveng är kommunens projektledare när Tullinge vattenverk ska öppnas igen med en ny reningsanläggning.
Tullinge vattenverk ska sättas i gång igen.

Aktivt kol ska rena dricksvattnet i Tullinge och Riksten från det gamla flygfältets miljöföroreningar.

Om allt går som kommunen planerar ska Tullinge vattenverk börja producera dricksvatten i slutet av nästa år. Det har då gått drygt tre år sedan vattenverket stängdes av. Nu ska dricksvattnet filtreras i kolonner med aktivt kol för att ta bort miljögiftet PFOS, som bland annat funnits i brandsläckningsskum. Det handlar om rening av cirka 300 000 liter vatten per timme. Enligt en expert på Stockholms universitet som Lokaltidningen Mitt i talat med fungerar aktivt kol mycket bra för att få bort giftet.

När vi besöker vattenverket visar projektledaren Mikael Arveng var kolkolonnerna kan stå.

– Vi ska utreda hur många och hur stora de ska vara, säger han.

Nyligen förklarade Försvarsmakten att man är villig att stå för kostnaderna.

– Vad det kommer att kosta vet vi inte än. Så vitt jag vet finns ingen storskalig anläggning för rening av PFOS i Sverige, säger Mikael Arveng.

I december invigde kommunen en mindre anläggning i närheten av Rikstens friluftsstad. Där renas vattnet i ett bergrum från mycket höga halter av miljöföroreningen. Halter på 3 000–4 000 nanogram per liter går in i reningsanläggningen och ut i naturen går vatten med 3 nanogram per liter.

Halten av PFOS som kommunen mätte upp i dricksvattnet innan man stängde av Tullinge vattenverk låg klart under Naturvårdsverkets föreslagna gränsvärden, men också klart över det vanliga. I det vatten som nu levereras från Norsborgs vattenverk ligger PFOS-halten på 8–9 nanogram. I Tullinge visade mätningar på 130–140 nanogram per liter.

– Vi tycker inte att vattnet härifrån ska vara sämre än det, säger Mikael Arveng.

Han berättar hur den avstängda anläggningen fungerar. Bland annat hur vattnet renas från mangan och hur det bestrålas med ultra­violett ljus för att slå ut bakterier.

– Förmodligen kommer kolet in någonstans i processen efter att ph-värdet justerats upp, säger han.

Men aktivt kol kommer också att ta bort andra ämnen, som exempelvis spår av läkemedel, berättar Urs Berger på Stockholms universitets institution för tillämpad miljövetenskap.

Känner du dig trygg med filtrerat vatten?

Inga-Britt Strömgren, Tullinge:

– Nej, men jag får väl lov att göra det. Jag känner till hur det är.
Erkki Hapulahti, Tullinge:

– Svårt att säga. Det är inte lätt att sia om hur det ska bli i framtiden.
Sebastian Böö, Gröndal:

– Ja, det är några som fattat det här beslutet och som vet om det är bra eller inte.
Fadde, Tullinge:

– Ingen aning. Men det är experterna som kan det här.