Kamp om Tumba skog fortsätter med JO-anmälan

Tumba skog , planlagda hus sedda från KP Arnoldssons väg. Illustration: White
Husen som företaget Rödstu Hage vill bygga blir granne med bruket. Illustration: White
Infarten till det nya området sett från Kyrkvärdsvägen i Segersjö. Illustration: White
Infarten till det nya området sett från Kyrkvärdsvägen i Segersjö. Illustration: White
Kunggörelse om Tumba skog
Kunggörelsen om Tumba skog som föreningen ogillar.
Föreningen Rädda Tumba skog som strider mot planerna på att bygga 550 bostäder i Tumba skog har JO-anmält Botkyrka kommun.

Botkyrka kommun har tillsammans med byggföretag planer på att bygga 550 bostäder i området Tumba skog. Före sommaren gick förslaget till detaljplan ut på granskning så att berörda kunde komma med synpunkter. Men granskningsperioden fick förlängas till 4 juli efter att kommunen felaktigt angett enligt vilken lag detaljlplanenarbetet skulle handläggas.

Protestgrupp JO-anmäler

Nu har Föreningen Rädda Tumba Skog JO-anmält Botkyrka kommun för att ha begått nya felaktigheter i samband med att de skulle rätta till misstaget. I anmälan till Justitieombudsman (JO) skriver föreningen att kommunen, när de skulle informera om den förlängda granskningstiden i en kungörelse i Dagens Nyheter, inte hade med vad de kallar ”viktig information”.

Curt Holmqvist från Rädda Tumba skog

Curt Holmqvist. Foto: Privat

– De har brutit mot lagen, säger Curt Holmqvist som själv bor tätt intill skogen där det ska byggas.

Förlora rätt att överklaga

Föreningen Rädda Tumba skog hänvisar till Plan- och bygglagen och påpekar att det inte finns någon information i annonsen om att den som vill vara säker på att kunna överklaga detaljplanen behöver komma in med synpunkter under utställningstiden för byggförslaget. Föreningen kräver också att kungörelsen kommer in i lokaltidningarna och inte bara i Dagens Nyheter.

 

”Får titta på det”

Kartan visar hur vägen går genom Tumba Skog och ansluter till KP Arnoldssons väg högst upp till höger i bilden.

Kommunens planarkitekt med huvudansvar för Tumba skog är på semester när tidningen ringer. Kollegan Raad Al Khafagy berättar att han inte har några detaljkunskaper om Tumba Skog men säger allmänt om JO-anmälan och klagomålen:

– Vi får titta på det här. Se på vilken information som har gått ut och jämföra med lagen.

Protester kring Familjeparken

Botkyrka kommun har även tidigare blivit anmälda till Justitieombudsmannen för brister i förfarandet i samband med detaljplaneprocesser. I detaljplanearbetet kring Familjeparken som Familjen Lindgren AB ville bygga kom protester mot att utställningsmaterialet bara funnits tillgängligt på två av kommunens medborgarkontor. Personer som engagerade sig i de protesterna har även engagerat sig i att hjälpa föreningen Rädda Tumba skog.

Fakta

Gula hus för att matcha Tumba bruk

I området Tumba skog planeras för 550 bostäder.

200 synpunkter kom in under samrådet i september förra året.

De flesta gällde trafiken i området, och hur bebyggelsen påverkar naturen och rekreationsmöjligheter.

Tre planerade punkthus har tagits bort efter samrådet.

Efter samrådet har kommunen också jobbat vidare med husens utseende.

De flesta hus får fasader i trä eller tegel.

Kvarteret närmast Tumba bruk får fasad i gul puts.

Detta för att matcha grannen Tumba bruk på ett bra sätt (Se bilden)

Källa: Botkyrka kommun