Tumba skog ska avgöras på högsta nivå

Tumba skog , planlagda hus sedda från KP Arnoldssons väg. Illustration: White
Tumba skog på vägen mellan Tumba centrum och Uttran. Här finns planer på flera hundra bostäder. Grannar och Naturskyddsföreningen säger nej.
Striden om bygget av cirka 500 bostäder i Tumba skog är inte slut.
Nu ska Mark- och miljööverdomstolen, motsvarande Högsta Domstolen, avgöra frågan.

Grannarna överklagade Mark- och miljödomstolens beslut om Tumba skog till högsta instans. Nu ska Mark- och miljööverdomstolen avgöra striden om planen för bostadsområdet i Tumba skog.

Bland de som överklagat finns flera grannar men också Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem. Botkyrka kommun ska nu få komma in med sin syn på detaljplanen för cirka 500 bostäder som striden gäller. Därefter ska Mark- och miljödomstolen komma med dom i fallet.

Kritiken mot förra domen

Naturskyddsföreningen som tar sikte på bostadsbyggets miljöpåverkan skriver i sitt överklagande bland annat att Botkyrka kommun försummade att skicka en miljökonsekvensbeskrivning till länsstyrelsen vid samrådet, men att mark- och miljödomstolen i Nacka ändå stött sig på länsstyrelsens utlåtande i sitt domslut.

Naturskyddsföreningen: Hot mot vattnet

Naturskyddsföreningen menar bland annat att naturvärdesinventeringen inte varit tillräcklig omfattande och att konsulten som Botkyrka kommun anlitat skulle ha missat naturvärden, och rödlistade fågel- och svamparter. Vidare hävdar Naturskyddsföreningen att området utgör ett hot mot Segersjös grundvattenområde.

Domstolen godtog kommunens arbete

I sin dom i mitten av mars skrev mark- och miljödomstolen i Nacka ”att Botkyrka kommun på ett godtagbart sätt har redogjort för och bemött de synpunkter som framförts under samråds- och granskningstiden. Kommunen har också redogjort för de överväganden kommunen har gjort med anledning av yttrandena.”

Om kritiken mot naturvärdesinventeringen skrev domstolen:

”Det har inte heller framkommit några konkreta uppgifter som visar att underlaget till miljökonsekvensbeskrivningen varit så bristfälligt att den inte kan ligga till grund för en bedömning av detaljplanen.”

Artikeln uppdateras