Tumbaelever vassa vid schackbrädet

BOTKYRKA Botkyrkaungdomar har än en gång visat framfötterna när det gäller att spela schack. I DM för skollag nyligen knep Tumba gymnasium en tredje plats.

– Vi har satsat på schack och spelat det i ett och ett halvt år på skolan. Vi tycker att schack är en bra allmänbildning, säger Gustav Fagerlund, fältassistent och coach.

Skolan har skaffat schackspel och schackklockor och eleverna spelar på rasterna.

De fyra Tumbaeleverna som kvalificerat sig in i skollaget heter David Pena, Gianper Palomino, Rami Shaker och Philip Steinhagel. Eleverna kommer från studieförberedande-, el-, natur- och ekonomiklasser på skolan.