Tummen upp för förslag om ny råttstrategi

En allt vanligare syn – inte minst i Gubbängen.
Det nya förslaget på en råttstrategi får tummen upp från miljöförvaltningen.
Staden får inte längre använda supergiftet Racumin mot råttorna. Nu vill miljöförvaltningen upprätta ett övergripande råttbekämpningsprogram, efter ett förslag från Liberalerna.

I höstas var råttpopulationen i Stockholm så stor att staden sökte dispens för att få använda giftet Racumin, som egentligen är förbjudet.

Men dispensen gick ut den 20 maj. Och risken är att råttproblemen ökar igen.

Därför vill Liberalerna att staden ska ta fram ett övergripande råttbekämpningsprogram, som bland annat ska innehålla riktlinjer för hur stadens papperskorgar ska råttsäkras. Partiet föreslår också en informationskampanj för att stockholmarna ska få veta hur man hanterar matavfall för att hålla råttorna borta.

”Det vi befarar är att råttproblemen kommer att öka”

Motionen har remitterats till miljö- och hälsoskyddsnämnden, vars tjänstemän nu tillstyrker motionen.

– Det vi befarar är att råttproblemen kommer att öka nu när vi inte längre får använda det här bekämpningsmedlet, säger Peter Brådenmark, handläggare på miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Han framhåller att staden redan har rutiner för skadedjursbekämpning, men att det skulle vara bra med en ordentlig översyn.

– Vi bygger ju så mycket i Stockholm och det stör råttornas boplatser och de kan komma fram. Jag tror att det kan vara positivt om vi i förvaltningarna som är involverade kan sätta oss tillsammans och ta fram en strategisk plan, säger Peter Brådenmark.

Miljöförvaltningen hoppas på andra lösningar än gift

Hans förhoppning är att staden då hittar mekaniska lösningar som inte innebär gift.

– Då slipper vi sprida bekämpningsmedel, det är inte bra utifrån ett miljöperspektiv, säger Peter Brådenmark.

Nu ska miljöförvaltningens yttrande godkännas av nämnden och sedan skickas tillbaka till kommunstyrelsen för vidare beredning.