ANNONS

Tummen ner för höjd hastighet vid förskolor

Föreslagna hastighetsförändringar på gator i Bandhagen.
Föreslagna hastighetsförändringar på gator i Bandhagen.
Stadsdelsnämnde gör tummen ner för trafikkontorets förslag att höja hastigheten på gator där det finns förskolor.
Nämnden anser att hastighetsgränsen bör vara 30 km/h överallt där det finns skolor och förskolor.
ANNONS

Lokaltidningen Mitt i söderort har vid flera tillfällen skrivit om de föreslagna hastighetsförändringarna i stadsdelen. Trafikkontorets förslag innebär sänkningar av hastighetsgränser, men på en hel del håll också höjningar – inte minst i Årsta och Bandhagen. Detta för att få en jämnare trafikrytm.

Förslaget är nu ute på remiss. Stadsdelsnämnden är positiv till att man ser över befintliga hastighetsgränser för att skapa kontinuitet, god framkomlighet och säkerhet. Nämnden anser dock att förskolor borde vara ett kriterium för låg hastighet – inte bara skolor.

Enligt trafikkontoret är förskolor inte skäl för att sänka hastighetsgränsen till 30 km/h.

– Till förskolan går barnet tillsammans med en förälder, har Christina Akbar på trafikkontoret tidigare sagt till Mitt i söderort.

Eftersom staden har en ambition att skapa säkra miljöer kring skolor och förskolor anser stadsdelsnämnden att förskolor bör finnas med i hastighetsplanen. Nämnden påpekar att det är viktigt för att bryta beteendemönster med föräldrar som skjutsar sina barn med bil till förskolan och istället få dem att gå eller cykla i en säker trafikmiljö.

Nämnden påpekar också att den trend som finns i stadsutvecklingen med allt mindre förskolegårdar innebär att förskolorna ofta gör utflykter för att tillgodose barnens behov. Därför är det viktigt att hastighetsgränser i närheten av förskolor bidrar till en trafiksäker miljö för förskolegrupper som rör sig mellan förskolan och andra platser.

Förskolor utmed vägsträckor som berörs av hastighetsplanen.

De här gatorna har Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning synpunkter på:
(Gata/föreslagen förändring/förvaltningens synpunkt)

ANNONS

✓Arenavägen. Från 30/50km/h till 40 km/h. Det finns många kommersiella verksamheter, arbetsplatser och skolor utmed vägen med begränsade säkra övergångar för fotgängare och cyklister som rör sig på gatunivå. Förvaltningen vill därför att hastighetsgränsen sänks till 30 km/h utmed sträckan.
✓Bjursätravägen. Från 30 km/h till 40 km/h. Vill inte se höjning eftersom det finns en förskola på sträckan.
✓Enskedevägen. Från 50 km/h till 40 km/h. Förvaltningen vill se hastighetsgräns på 30 km/timmen eftersom det finns en förkola utmed sträckan.
✓ Glanshammarvägen. Från 30/50 km/h till 40 km/h. Vill se hastighetsgräns på 30 km/h utmed hela sträckan eftersom det finns en förskola och cykling sker i blandtrafik.
✓Hagsätravägen. Från 50 km/h till 40 km/h. Cykling sker i blandtrafik och det finns en förskola utmed vägen. Förvaltningen förespråkar därför en sänkning av hastighetsgränsen till 30 km/h.
✓ Magelungsvägen. Från 50/70 km/h till 60 km/h. Förvaltningen förespråkar att man sänker hastigheten till 30 km/h utmed sträckan mellan Högdalens skateboardpark och Cyklopens kulturhus eftersom det rör sig många barn och unga där.
✓Ripsavägen. Från 30 km/h till 30/40 km/h. Vill se hastighetsgräns på 30 km/h eftersom det finns två förskolor längs sträckan.
✓ Sandfjärdsgatan. Från 30 km/h till 40 km/h. Det finns tre förskolor utmed sträckan och cykling sker i blandtrafik. Förvaltningen förespråkar därför att man behåller befintlig hastighetsgräns på 30 km/h.
✓Stjärnsundsgatan. Från 30 km/h till 40 km/h. Vill behålla 30 km/h eftersom det finns förskola utmed sträckan.
✓ Svärdlångsvägen. Från 30 km/h till 40 km/h. Vill behålla 30 km/h eftersom det finns två förskolor längs vägen.
✓Tussmötesvägen. Från 30/50 km/h till 40 km/h. Förvaltningen förespråkar 30 km/h eftersom det finns en förskola utmed sträckan.
✓ Årstavägen. Från 30/50 km/h till 30/40 km/h. Förvaltningen förespråkar en hastighetsgräns på 30 km/h eftersom det finns en förskola utmed sträckan.
✓Önskehemsgatan. Från 50 km/h till 40 km/h. Vill se en sänkning till 30 km/h eftersom det finns två förskolor utmed sträckan.
✓Östbergabackarna. Från 30 km/h till 40 km/h. Förvaltningen vill behålla befintlig hastighetsgräns på 30 km/h eftersom det finns två förskolor längs vägen.