ANNONS

Tummen ner för hiss till Ekholmshöjden

Bergbanan i Skärholmen, som ofta krånglar.
Den krånglande bergbanan är ett gissel inte minst för äldre personer.
Stadens planer på att ersätta bergbanan i Skärholmen med en hiss stöter nu på mer motstånd.
Stadsdelsförvaltningen undrar kritiskt varför man inte satsar på en fungerande bergbana.
ANNONS

Bergbanan, från Skärholmen centrum till Ekholmshöjden, har krånglat sedan invigningen 2001. Därför har trafikkontoret lagt fram ett förslag där den ersätts med en hiss, i ett hisstorn av glas och med anslutning till en gång-och cykelbro uppe på höjden.

Men förslaget har fått hård kritik, inte minst från Skönhetsrådet. Rådet framhåller att bergbanan fint följer bostadsområdets silhuett. Ett uppstickande hisstorn skulle däremot förfula området, anser man. Lösningen skulle dessutom skapa otrygghet eftersom man måste vänta på hissen i en inskärning i berget.

Läs mer och se bilderna på skisserna här.

Nu instämmer Skärholmens stadsdelsförvaltning i kritiken. Förvaltningen vill ha en bättre motivering till att man inte valt att satsa på en fungerande bergbana, skriver man i ett svar på en remiss till stadsbyggnadskontoret.  Som presentationen ser ut nu verkar det bara vara ”en kostnadsfråga”, skriver förvaltningen. Man påpekar att Skärholmen är på gång att förtätas med mycket ny arkitektur och att en modern bergbana borde kunna ingå i de planerna.