Tummen ner för avfallskvarnar

VALLENTUNA Det kommunägda avfallsbolaget Sörab, där Vallentuna är en av ägarna är i stora drag positiva till regeringens avfallsutredning. Remisstiden gick ut förra veckan.

Sörab gillade inte delförslaget om att dela ansvaret för insamling av grovavfall. Här måste en huvudman finnas, menar bolaget.

Sörab gillade inte heller idén att införa avfallskvarnar i stället för insamling av matavfall i separata kärl.

Däremot var bolaget positivt till att låta ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar gå till kommunerna som har bäst inblick i de lokala behoven.