Välj ditt område
Ingen sandstrand vid Klara strand
Det lär inte bli någon sandstrand vid stadshuset.

Tummen ner för sandstrand vid stadshuset

Nyheter Centerpartiets förslag om en sandstrand mellan Stadshusbron och Klarabergsviadukten får tummen ner.
Bakteriehalterna i Klara sjö är för höga, skriver Stockholms stad.

Centerpartiet vill inrätta ett ”brofästesprogram” i Stockholms stad, för att göra ytorna under stadens broar mer attraktiva. I en motion från 2016 föreslår de bland annat en sandstrand vid Klara strand, mellan Stadshusbron och Klarabergsviadukten.

Höga bakteriehalter

Nu tycker Stockholms stad till om programmet. Stadsledningskontoret skriver i ett yttrande till kommunstyrelsen att de är positiva till att göra ytorna under stadens broar mer levande, men att de ställer sig negativa till sandstranden vid Klara strand. Enligt dem är bakteriehalterna i Klara sjö alldeles för höga.

”Enligt uppgifter i stadens miljöbarometer är bakterietalen i Klara sjö höga och har ungefär två år av tre överskridit gränsen för vad som bedöms som otjänligt badvatten”, skriver stadsledningskontoret.

Vill anlägga graffitiväggar

Utöver att anlägga en sandstrand vid Klara strand vill Centerpartiet göra en av bropelarna under Tranebergsbron till projektionsduk och anlägga flera lagliga graffitiväggar. De vill också se förenklade regler för mat- och alkoholservering under broarna.

Stockholms stad är inte negativa till att göra en av bropelarna under Tranebergsbron till en projektionsduk, enligt yttrandet. Men eftersom bropelarna ägs av Trafikverket är det inte stadens beslut. Stadsledningskontoret nämner också att staden redan antagit ett program för att utveckla området under Tranebergsbron.

Din bästa Stockholmsguide

Fler nyheter från Hela Stockholm

Nyheter

Flera ministrar har fått pulverbrev

Nyheter

Brev med pulver skickat till Ibrahim Baylan

Nyheter

Kör MC i löpspåren – på span efter blottare

Nyheter

Risk för kaos på Medis till helgen

Brott

Hemtjänst stal guldtand från åldring

Nyheter

2022 ska nya Lidingöbron stå klar