ANNONS

Tummen ner för sandstrand vid stadshuset

Ingen sandstrand vid Klara strand
Det lär inte bli någon sandstrand vid stadshuset.
Centerpartiets förslag om en sandstrand mellan Stadshusbron och Klarabergsviadukten får tummen ner.
Bakteriehalterna i Klara sjö är för höga, skriver Stockholms stad.
ANNONS

Centerpartiet vill inrätta ett ”brofästesprogram” i Stockholms stad, för att göra ytorna under stadens broar mer attraktiva. I en motion från 2016 föreslår de bland annat en sandstrand vid Klara strand, mellan Stadshusbron och Klarabergsviadukten.

Höga bakteriehalter

Nu tycker Stockholms stad till om programmet. Stadsledningskontoret skriver i ett yttrande till kommunstyrelsen att de är positiva till att göra ytorna under stadens broar mer levande, men att de ställer sig negativa till sandstranden vid Klara strand. Enligt dem är bakteriehalterna i Klara sjö alldeles för höga.

”Enligt uppgifter i stadens miljöbarometer är bakterietalen i Klara sjö höga och har ungefär två år av tre överskridit gränsen för vad som bedöms som otjänligt badvatten”, skriver stadsledningskontoret.

Vill anlägga graffitiväggar

Utöver att anlägga en sandstrand vid Klara strand vill Centerpartiet göra en av bropelarna under Tranebergsbron till projektionsduk och anlägga flera lagliga graffitiväggar. De vill också se förenklade regler för mat- och alkoholservering under broarna.

Stockholms stad är inte negativa till att göra en av bropelarna under Tranebergsbron till en projektionsduk, enligt yttrandet. Men eftersom bropelarna ägs av Trafikverket är det inte stadens beslut. Stadsledningskontoret nämner också att staden redan antagit ett program för att utveckla området under Tranebergsbron.