Tummen upp för bygget vid Råstasjön

NYHETER Länsstyrelsen beslutade i torsdags att fastställa samt avslå överklagandena av detaljplanen för bygget av 600 bostäder vid Råstasjön.

Länsstyrelsen skriver bland annat att man finner ­särskilda skäl för att upp­häva strandskyddet i enlighet med stadens önskemål.

Länsstyrelsen avslår också de överklaganden som inkommit från bland annat privatpersoner samt Naturskyddsföreningen, Nät­verket Rädda Råstasjön samt Världs­naturfonden.

Men än är dock inte sista ordet sagt. De båda besluten kan överklagas till regeringen samt Mark- och miljö­överdomstolen.