Tummen upp för ett gym vid flatenbadet

Flaten Idrottsförvaltningen tycker att medborgarförslaget om ett utomhusgym vid Flatenbadet är en utmärkt idé.

Därför föreslår man ett cirka 200 kvadratmeter stort gym helt i trä anläggs vid badplatsen. Gymmet ska dessutom vara specialanpassat för funktionshindrade.

Staden har nyligen anlagt ett liknande utomhusgym i Björkhagen för att folk i stadsdelen ska hålla sig tränade och krya.