tummen upp för förskolor

Spånga-Tensta Förskolorna i Spånga-Tensta får bättre betyg av föräldrarna i år jämfört med året innan. Det visar resultaten från den senaste förskoleundersökningen.

86 procent av dem som svarat är nöjda i det stora hela och kan tänka sig att rekommendera sitt barns förskola till någon annan.

Föräldrarna ger även förskolornas arbete med normer och värderingar högt betyg.

Förskoleenkäten genomförs varje år.