Tummen upp för nytt bygge

BAGARMOSSEN Stadsdelsförvaltningen är positiv till de två bostadshus med 58 lägenheter och den nya förskola som planeras på Fogdevägen i Bagarmossen.

Men tjänstemännen betonar i sitt remissvar att den nya förskolan måste stå klar innan den äldre befintliga förskolan rivs. Annars måste stadsbyggnadskontoret hjälpa till att hitta en plats för en evakueringsförskola under byggtiden.

Förvaltningen anser även att det bör utredas hur de nya bostadshusen kan skugga grannarna mindre. Eventuellt kan en våning tas bort, menar man.

I dag ska de lokala politikerna i stadsdelsnämnden tycka till om byggplanerna.