Tummen upp för nytt höghus

Hässelby strand I torsdags var den omstridda frågan om ett höghus vid vägen Strandliden i Hässelby strand uppe för beslut i stadsbyggnadsnämnden. Bygget har kritiserats hårt av närboende men bostadsbehovet är viktigare enligt staden.

På mötet godkändes förslaget som dock skickades vidare för slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige.