Tumult när nyfödd togs från föräldrar

Rinkeby-Kista bröt mot FN:s barnkonvention när ett nyfött barn omhändertogs från sin missbrukande mamma.

Det menar två överläkare som nu anmält stadsdelen.

Mamman från Järvaområdet hade haft en lång historia av missbruk när hon tidigare i höstas födde sitt barn på Södersjukhuset (Sös) i Stockholm. Eftersom barnet redan vid födseln hade abstinensproblem på grund av mammans metadonbehandling lades det direkt in på en specialavdelning på sjukhuset för vård.

Tre veckor senare bokade, enligt en anmälan som nu gjorts av sjukhuspersonalen, socialsekreterare från Rinkeby-Kista ett möte med Sös-personalen och mamman på sjukhuset utan att berätta vad mötet gällde.

Väl där fick mamman reda på att barnet skulle omhändertas. Totalt fem poliser hade också slagit följe med representanterna från socialtjänsten. Situationen blev, enligt anmälan, snabbt högljud och hördes över hela avdelningen.

Nu får stadsdelen hård kritik från de läkare och den kurator som ansvarar för avdelningen på sjukhuset. Omhändertagandet var, enligt dem, ”helt oacceptabelt”.

Att ingen planering gjorts för att ta hand om mamman och pappan efter det chockartade beskedet var ”etiskt oförsvarligt” och hela händelsen bryter, enligt läkarna, mot FN:s barnkonvention.

Utöver problemen för den enskilda familjen menar också läkarna att omhändertagandet inneburit stora konsekvenser för övriga familjer som funnits på avdelningen. Familjerna ska ha blivit mycket oroliga och läkarna är nu rädda för att händelsen kommer att påverka verksamheten i framtiden.

Sakir Demirel är socialchef i Rinkeby-Kista och högsta chef för den del av socialtjänsten som kritiseras av läkarna.

– Vi utreder frågan. Varje anmälan har en bakgrund och vi kommer att svara till Socialstyrelsen. Vi tar allvarligt på synpunkterna som tas upp och om vi har brustit i handläggningen ska vi rätta till det.

Är det något i anmälan som får er att ändra rutinerna direkt?

– Hittills har bedömningen varit att vi inte gjort annorlunda än vi brukar. Det här var ett komplicerat ärende. Men om inte Socialstyrelsen är nöjd med vårt agerande ändrar vi oss.

Fakta

Måste anmäla

Personalen på olika vårdinrättningar är skyldiga att anmäla missförhållanden i verksamheten till Socialstyrelsen.

Lagarna om anmälningsplikten kallas bland annat lex Sarah och lex Maria efter två uppmärksammade fall av missförhållanden i vården.

Källa: Socialstyrelsen