Tunga elsopor minskar

Sopavfall
Kanske har Österåkers kvar sin gama tjock-tv i högre utsträckning än Vaxholmsbor. deras elsopor är tyngre.
Hur tunga elsopor man återvinner varierar kraftigt i nordost. Mellan en genomsnittlig Vaxholms- och Österåkersbo skilde det sex kilo.

Vallentunaborna och Danderydsborna återvann mindre elsopor än övriga nordostbor förra året.

Detta enligt ett pressmeddelande från El-kretsen, producenternas rikstäckande insamlingssystem.

Sett till kilo per invånare är Vallentunaborna och Danderydsborna sämst på att lämna in sina elsopor till återvinning.

Vallentunaborna lämnade in knappt tre kilo elskrot – som batterier, glödlampor och gamla apparater – per invånare. Danderydsborna drygt ett kilo.

Täbyborna har dragit ett tungt återvinningslass förra året. De återvann mest elsopor i länet – nästan 40 kilo per invånare.

En genomsnittlig Vaxholmsbo återvann cirka tio kilo elsopor och en Österåkersbo nästan 16 kilo.

Enligt El-kretsen lämnar svenskarna generellt in mer lätta elsopor som batterier. Äldre, tunga grejor som tjock-TV-apparater, lämnas in alltmer sällan.