Tungmetallerna kan bli kvar

Schaktmassorna kan bli kvar i Gladö. Mark- och miljödomstolen ger företaget som äger marken möjlighet att söka tillstånd för miljöfarlig verksamhet.
Schaktmassorna kan bli kvar i Gladö. Mark- och miljödomstolen ger företaget som äger marken möjlighet att söka tillstånd för miljöfarlig verksamhet.
De giftiga schaktmassor som dumpats i Gladö kan få ligga kvar.

Företaget som ska ta bort massorna tänker söka tillstånd för miljöfarlig verksamhet.

Följetongen om de schaktmassor som dumpats i en våtmark i ­Gladö kvarn fortsätter. Trots att det är fastslaget att massorna innehåller höga halter av gifter som bly, kvicksilver och kadmium kan det bli så att materialet får ligga kvar.

Anledningen är att företaget som äger marken där massorna ligger kan få tillstånd hos mark- och miljödomstolen för miljöfarlig verksamhet.

– Vi håller på och tittar på det, vi har några konsulter som hjälper oss, säger vd:n på företaget.

Möjligheten att få tillstånd kom med en dom i mark- och miljödomstolen förra våren. Länsstyrelsen hade krävt att företaget skulle transportera bort schaktmassorna, annars skulle de få betala vite på 200 000 kronor. Gifterna riskerar att lakas ut i ett område med höga naturvärden, menade man bland annat.

Företaget överklagade. De tyckte bland annat att marken under lång tid använts för tippning, bildemontering och liknande verksamhet och som inte var känslig för föroreningar.

Enligt domen har våtmarken påverkats av dumpningen och det finns djur som är värda att skyddas.

Men risken att schaktmassorna orsakar föroreningar är begränsad, enligt rätten som lutar sig mot ett sakkunnigt vittne. Därför får företaget nu välja: senast i november 2016 måste man antingen ta bort massorna eller söka tillstånd. Att ta bort massorna har företaget inga planer på. När man får in sin ansökan vet man inte.

Marica Lindblad (MP), som var den som först slog larm om dumpningen, är besviken över att massorna kan bli kvar i våtmarken.

– Det är sorgligt. Man har bara gått företagets intressen från dag ett, säger hon.

Fakta

Detta har hänt

Våren 2010: Lokaltidningen Mitt i avslöjar att 25 ton delvis förorenat material i fyra år har dumpats i ett kärr i Gladö.

Våren 2012: Mark- och miljödomstolen underkänner länsstyrelsens åtgärder mot företaget som äger marken. Åklagare lägger ner brottsutredningen.

Vintern 2013: Länsstyrelsen kommer med nytt föreläggande mot markägaren om att sanera våtmarken. Beslutet överklagas.

Våren 2014: Mark- och miljö­domstolen ger länsstyrelsen rätt – men öppnar också för att markägaren söker tillstånd för miljöfarlig verksamhet.