Tunnelbana kan öka dagvattnet i Edsviken

När tunnelbanan byggs ut kan Edsviken få ett tillskott av dagvatten.
När tunnelbanan byggs ut kan Edsviken få ett tillskott av dagvatten.
När tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby står klar kan Edsviken få ett tillskott av dagvatten.

Landstinget vill koppla på vatten från tunnlarna till Järva dagvattentunnel och har vänt sig till Edsviken vattensamverkan för att få de berörda kommunernas syn på förslaget.

– De menar att vattnet är rent, och att det därför inte skulle vara ett problem att släppa ut det i Edsviken, säger Karin Hermansson, miljö- och vattenplanerare och Sollentunas representant i arbetsgruppen för Edsviken vattensamverkan.

Någon detaljerad information av dagvattnets kvalitet har landstinget dock inte presenterat.

– Vi väntar på mer information innan vi kan ta ställning, säger Karin Hermansson.

Samtidigt poängterar hon det motsägelsefulla i att koppla på oförorenat vatten till dagvattentunneln.

– Om det nu är rent vatten så förordar vi alltid öppna lösningar, som att leda ut det i Igelbäcken.