Tunnelbygge tar hänsyn till datorer

Kista växer så det knakar. I juni börjar sprängningarna för en ny avloppstunnel som ska gå under Kista Science City – på villkor att de inte ska skada Ericssons datorer

Till år 2017 beräknas cirka 3 000–4 000 nya bostäder stå klara i Kista. Då kommer dagvatten- och avloppssystemet inte att räcka till. För att klara den nya belastningen behöver Stockholm Vatten borra en ny avloppstunnel.

Den blir 1,2 kilometer lång och kommer att borras och sprängas under centrala delar av Kista – från E4 i höjd med Torshamnsgatan och västerut mot Hanstavägen.

Arbetet med att förbereda tunnelöppningen vid E4 sätter igång nu i maj. Stockholm Vatten uppger att de ska anpassa sprängningsarbetet så att de som bor i närheten inte ska störas allt för mycket.

Stockholm Vatten ansökte om tillstånd redan 2004, men det har överklagats i omgångar av bland andra Ericsson som varit oroliga för att deras känsliga datorutrustning ska ta skada av vibrationerna.

2012 gav mark- och miljödomstolen Stockholm Vatten tillstånd, på villkor att sprängningarna inte ska skada Ericssons datorutrustning.

– I vanliga fall spränger man fem meter per smäll. Vi kommer att spränga tre meter per smäll, vilket ger betydligt mind­re skakningar, säger Sjoerd Spijkerman, byggledare.

Arbetet med tunneln beräknas vara klart till första kvartalet 2017. Under den första tid­en kommer E4 att stängas av under korta stunder i samband med sprängningarna.

Vi kommer att spränga tre meter per smäll.