Tunneln var ingen tunnel – staden får bakläxa

När Albano byggs om har Trafikverket bland annat täckt över Värtabanan. En tunnel säger verket att man har gjort, men mark- och miljödomstolen säger nej och vill att bygget utreds.
När Albano byggs om har Trafikverket bland annat täckt över Värtabanan. En tunnel säger verket att man har gjort, men mark- och miljödomstolen säger nej och vill att bygget utreds.
Trafikverket tyckte att de byggde en tunnel ovanför mark i Albano. Mark- och miljödomstolen håller inte med och svartbygget måste utredas av staden.

Trafikverket förde upp en byggnad ovanpå Värtabanan vid Albano och tyckte det var en tunnel – något som skulle innebära att det inte behövs något bygglov. Detta eftersom en tunnel under mark inte påverkar omgivningen speciellt mycket.

Ett byggföretag anmälde tunneln som ett svartbygge till staden eftersom man tyckte att en tio meter hög byggnad aldrig kan ses som en tunnel. Trafikverket menar dock att byggnaden kommer att täckas över med jord och att bara mynningarna kommer att synas i framtiden när området bebyggs med studentbostäder. Dessutom kommer säkerheten att bli bättre av att banan byggs in, enligt myndigheten.

Stockholms stad höll med och tyckte det var en tunnel som hade byggts och beslutade att inte pröva om det behövdes bygglov. Ett beslut som överklagades till länsstyrelsen av byggföretaget.

Länsstyrelsen tyckte dock inte att Stockholms stad behövde göra en prövning, men nu har mark- och miljödomstolen i Nacka gett staden bakläxa och ärendet måste handläggas vidare eftersom en tunnel inte kan ligga ovanför mark.

”Det får ankomma på nämnden (stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad, reds. anm) att inom ramen för den fortsatta handläggningen vilka tillsynsåtgärder som är lämpliga att vidta”, skriver Mark- och miljödomstolen i sin dom.

Domen kom 10 november och inget överklagande hade kommit in den 22 november.