Nota för VA-tunneln kan svida ordentligt

Hur mycket Österåker och Vaxholm får betala själva av tunneln är ännu oklart.
Hur mycket Österåker och Vaxholm får betala själva av tunneln är ännu oklart.
Notan för miljardtunneln från Vaxholm och Österåker till Käppalaverket riskerar att bli betydligt större än kommunerna först tänkt sig. Nu handlar det om att övertala andra att vara med och betala.

I höst är det tänkt att Vaxholm och Österåker ska gå med i Käppalaförbundet och anslutas med en ny underjordisk avloppstunnel för mer än en miljard.

Men ännu finns ingen överenskommelse hur kostnaderna ska fördelas mellan de två kommunerna och förbundets övriga elva medlemskommuner. Frågan är viktig, inte minst eftersom den kan påverka VA-taxorna i framtiden. 

– Från tjänstemannasidan är vi överens om vad vi tycker är rimligt och det förslag vi har håller på att förmedlas inför beslutet i höst, säger Käppalaförbundets VD Per Manhem till Mitt i.

Totalkostnad för tunneln har ökat

I vintras kunde Mitt i avslöja att tunneln som ska ansluta Österåker och Vaxholm till reningsverket Käppala på Lidingö blir betydligt dyrare än vad som först beräknats. Nu pågår förhandlingar om hur kostnaderna ska fördelas. Om inte övriga kommuner i Käppalaförbundet kan övertygas om nyttan av anslutningen riskerar projektet att bli dyrare för Vaxholm och Österåker än alternativet att bygga ut kommunernas egna reningsverk.

Av den beräknade kostnaden 1,1 miljard för hela avloppsprojektet i nordost beräknas 300 miljoner kronor vara kostnaden för att ansluta Vallentuna. Resterande 800 miljoner kronor är det tänkt att de elva medlemskommunerna ska betala tillsammans med de nya medlemmarna Österåker och Vaxholm.
Tjänstemannaförslaget från Käppala som presenterades i april innebär att parterna betalar hälften var – de elva medlemskommunerna 400 miljoner kronor och Österåker och Vaxholm resterande 400 mkr.
Det kan jämföras med den beräknade kostnaden som gjordes 2008 för att i stället bygga ut Österåkers och Vaxholms egna reningsverk – 320 miljoner.

”Det ska vara en ekonomiskt försvarbar och tydlig nytta för oss”

Men enligt uppgifter till Mitt i vill en del av medlemskommunerna att Österåker och Vaxholm betalar mer för tunnelprojektet – helst hela summan på 800 miljoner.

– Jag ger mig inte in i vad som är rimligt och inte, men det ska vara en ekonomiskt försvarbar och tydlig nytta för oss, säger Pehr Granfalk, moderat kommunalråd i Solna stad som är en av de elva medlemskommunerna.

Är medlemskommunerna villiga att betala hälften?

– Det vet vi inte ännu. Vi håller på att förankra det, säger Per Manhem på Käppalaförbundet.
– Det är klart att man från Solnas sida och andra kommuner vill veta vad man får tillbaka om man ska investera pengar.

”Bästa lösningen för nordostkommunerna”

Mitt i har frågat samtliga medlemskommuner hur de ställer sig i frågan, men bara fått svar från hälften. I svaren skriver kommunerna att de först ska analysera nyttan och rimligheten i att vara med och betala innan de tar ställning.

– Det är en naturlig reaktion från några kommuner. Men vi är förvissade om att förståelsen kommer att öka. Från tjänstemannasidan är vi säkra på att det här är det bästa för att lösa avloppsfrågan på lång sikt i nordostkommunerna, säger Per Manhem.

 

LÄS MER:

VA-avgift höjs… igen!

Miljardtunnel genom Österåker

Chockhöjda VA-taxor de senaste åren

 

Fakta

Från 315 till 1 133 mkr

  • 2009: Vaxholm och Österåker lämnar in en intresseförfrågan om att få gå med och anslutas till Käppalaförbundet. Kostnaden för anslutning till Käppalaverket är beräknad att bli 315 mkr.
  • 2014: Vaxholm och Österåker beviljas tillstånd att ansluta till Käppalaverket, miljötillstånd. Kostnaden beräknas nu bli 350-550 mkr.
  • 2015: Val av sträckning och beslut av styrelser att gå vidare med teknisk lösning och tillståndsansökan. Enligt förstudien beräknas tunneln kosta 860 mkr.
  • 2017: Kostnaden för tunneln beräknas nu bli 1 133 mkr.
  • Hösten 2017: Beslut om Vaxholm och Österåker ska bli medlemmar i Käppalaförbundet.
  • Slutet av 2018 eller början av 2019: Planerad byggstart för avloppstunneln.