Tunnlar och broar får namn

KISTA Nu är det dags att döpa nya tunnlar och broar längs Förbifarten. I samband med det har Lantmäteriet skickat namnförslag till Trafikverket.

Såväl Hanstatunneln, Järvatunneln som Solhemstunneln har namnmässigt starka förankringar i området och rekommenderas som namn för de nya tunnlarna.

Däremot borde förslaget Eriksbergsbron bytas ut mot det mer lämpliga Hjulstabron. Det anser Lantmäteriet i ett utlåtande till Trafikverket.