Tunnor med gift stod utan skydd

Vistaberg Fyra stycken stora tunnor märkta ”Bitumenlösning” har stått oskyddade vid Benvedsbacken i Vistaberg. En boende där uppmärksammade tunnorna.

– De har stått där i minst tre veckor oskyddade, två av dem var helt fulla, säger Anders Wisén.

Han uppmärksammade kommunen och byggbolaget NCC om problemet. I närheten arbetar företaget med ett byggprojekt.

Enligt Anders Wisén åtgärdade man problemet snabbt och hägnade in området där tunnorna står.

Bitumenlösningar klassas som brandfarliga, höga halter av inandning kan torka ut huden, cancerrisker kan inte heller uteslutas.