Tureberg ska bli mer som en stad

Nästa år börjar bygget av hundratals bostäder i Tureberg, och för gamla mässområdet finns stora planer.

– Tennisarenan är långt ifrån det enda som planeras. Det finns fler bollar i luften, säger plan- och exploateringsutskottets ordförande Thomas Ardenfors (M).

De senaste åren har östra Tureberg gått igenom en stor förändring. Nu är det dags för västra sidan. I förra veckan skrev Lokaltidningen Mitt i att Skanska, som äger marken med före detta Sollentunamässan, har byggplaner för området. Tillsammans med tennisakademin Good to Great planeras ett sportcenter.

Men det är långt ifrån de enda planerna.

– Skanska äger ytterligare en fastighet, där det i dag finns en bilverksamhet för Opel. Jag hoppas att Skanska inom den närmsta månaden kan berätta lite mer. De har långt gångna – och mycket intressanta – planer för den fastigheten, säger Thomas Ardenfors.

Förutom tenniscenter finns det idéer om en fullstor idrottshall och bostäder, men mer än så vill Thomas Ardenfors inte avslöja.

För att matcha Skanskas visioner planerar kommunen stora förändringar av närområdet. Malmvägen ska få en rejäl ansiktslyftning och omvandlas till en så kallad stadsboulevard med butiker, kaféer och gatuliv.

– Vi vill också göra om gestaltningen av Turebergsleden och skapa större framkomlighet för cyklister och gående. Den ska bli mer inbjudande, säger Thomas Ardenfors.

Men Turebergsledens förändring ligger längre fram i tiden. Nästa år startar bygget med kvarteret Tabellen, bakom tingsrätten. Kommunen äger marken, men planerar att sälja den och har precis börjat titta på de anbud som kommit in.

Tanken är att det ska byggas ett hus med bostadsrätter och ett med studentlägenheter.

Tabellen ska länkas samma med nya Malmvägen och mässområdets planerade bostadsområde.

Hur mycket av detta är politiskt dagdrömmeri och hur mycket är konkreta planer?

– I det här fallet är den en härlig kombination! Mässan, Tabellen och Malmvägen har vi fattat direktiv om och startat ett programarbete kring och de har högst prioritet. Sedan kommer Turebergsleden och allt som hör den till som nästa steg, säger Thomas Ardenfors.

Oppositionen delar de styrandes bild av hur Tureberg ska bebyggas och utvecklas. Joakim Jonsson (S), ledamot i plan- och exploateringsutskottet, tycker dock att byggtakten borde höjas.

– Vi har drivit på de här frågorna ganska länge och tycker det tar alldeles för lång tid. Vid mässan hade vi till exempel sett att det byggs så snart som möjligt, säger han.

Vad ser du för risk med att stressa fram byggplaner?

– Det ska man inte göra. Men mässan har stått tom i flera år. Där borde kommunen ha haft en strategi redan från början.

Alliansen och oppositionen är överens – Turebergsborna måste stå ut med byggslammer i ytterligare flera år framöver.

– Jag tror Sollentunaborna ser att det vi har gjort på östra sidan av järnvägen blev riktigt bra. Nu när vi kan visa planerna för västra sidan hoppas jag attfolk tänker: Okej, det kommer att banka och låta, men det kommer faktiskt att bli bra, säger Thomas Ardenfors.

I kvarteret Topplocket ska Sollentunahem bygga 120 hyresrätter. Här är korsningen Bygdevägen-Bagarby­vägen.Illustration: Fidjeland Arkitekt

Vi har drivit på de här frågorna ganska länge och tycker det tar för lång tid.Joakim Jonsson (s)