Turteater varnas för sin servering

Kärrtorp Turteatern har fått en varning av kommunens tillståndsenhet för att de har brutit mot alkohollagen. Ett undantag i lagen säger att teatrar och konserthus får servera alkohol i pausen på föreställningarna utan att behöva servera mat.

Men Turteatern tänjde på begreppet föreställning och paus och hade många väldigt korta föreställningar med långa pauser.