Tusen extra bostäder till ”Hjorthagen”

5 000 planerade bostäder i Norra Djurgårdsstadens första del Hjorthagen blir nu 7 000.
5 000 planerade bostäder i Norra Djurgårdsstadens första del Hjorthagen blir nu 7 000.
5 000 planerade bostäder i Norra Djurgårdsstadens första del Hjorthagen blir nu istället 7 000 lägenheter. Samtidigt skenar både priserna och intäkterna för projektet.

När Norra Djurgårdsstaden började planeras hoppades staden att  5 000 bostäder skulle kunna byggas i den första delen som kallas Hjorthagen. Siffran reviderades för ett par år sedan till 6 000 bostäder. Men nu ändras planerna en gång till och 7 000 bostäder är nya prognosen för området. Det framgår av ett ärende som nu ska upp i kommunfullmäktige.

Skälet till att antalet bostäder ökar är främst att man kunnat bygga tätare och högre, samt att 500 bostäder får plats på den konstgjorda ön utanför Ropsten.

– Det är positivt att vi möjliggör för fler som vill flytta till Stockholm för att bo och arbeta. Det är ett av de viktigaste uppdragen som vi i staden har, säger Staffan Lorentz, exploateringskontorets projektchef för Norra Djurgårdsstaden..

Kostnaderna ökar också

Men samtidigt som det blir fler bostäder ökar också investeringskostnaderna som exploateringskontoret 2014 satte prognoser för. Man ber därför nu också om ytterligare pengar från stadshusets och kommunfullmäktiges kassakista.

2014 trodde man att Gasverket till exempel borde kosta 605 miljoner kronor för staden. Nu revideras den summan till 1071 miljoner kronor eftersom projektet har blivit större än planerat och staden har fått ansvar för en av gasklockorna. Byggandet av och vid Bobergsgatan går i sin tur från prognostiserade 380 miljoner kronor till 500 miljoner. Detta eftersom etappen Norra 2 har försenats och projektet har ökat i omfattning.

– Vissa ställningstaganden gjordes för lång tid sedan då alla förutsättningar ännu inte var kända, såsom omfattning av markrening, skick på byggnader, behov av infrastruktur. I nuläget är bygg- och entreprenadmarknaden i Stockholm het med många pågående stora projekt vilket har gett höga priser på stadens entreprenader, säger Staffan Lorentz som också pekar på att tidsförskjutning på grund av överklaganden gör att stadens beräkningar av vad projekt kommer att kosta blir sämre.

Staden går ändå plus

Totalt väntas investeringskostnaderna för hela Hjorthagen nu bli drygt tio miljarder kronor för staden. Men försäljning av mark till byggherrar och andra intäkter gör ändå att staden räknar med att gå plus på Hjorthagen till slut.

Har intäkterna för staden blivit högre som en följd av de högre investeringskostnaderna?

– Nej egentligen inte, men vi analyserar naturligtvis noggrant så att kostnaderna motiveras av de intäkter vi får. Intäkternas storlek kopplas till markvärdet och hur många byggrätter staden säljer och upplåter.

Moderaterna skriver i ett utlåtande att man är positiva till att fler bostäder byggs, men att exploateringskontoret måste fortsätta hålla god koll på de ekonomiska kalkylerna i kommande projekt.