Tusen elever delar på en skolpsykolog

Skolpsykologen Maria Jernberg
Skolpsykologen Maria Jernberg
I Sundbyberg ansvarar en skolpsykolog för mer än 1000 elever. Det strider mot rekommendationerna.

– Det är svårt att hinna med, säger Maria Jernberg, en av två skolpsykologer i kommunen.

Skolpsykologer jobbar mycket mot lärare med handledning och konsultation. De hjälper till att hitta lösningar kring till exempel ett stökigt barn eller en klass och hittar sätt att anpassa skolmiljön.

Sveriges Psykologförbund rekommenderar 500 elever per skolpsykolog. För att uppfylla det skulle Sundbyberg behöva dubbla antalet – här finns en psykolog på drygt 1 000 elever.

En av två skolpsykologer i kommunen, Maria Jernberg, jobbar på Grönkullaskolan, men ansvarar även för eleverna i Duvbo, Lilla Alby och Risö.

– Det är svårt att hinna med, men man får anpassa sitt jobb efter förutsättningarna, säger hon.

Det kan bland annat innebära att ärenden fördröjs.

– Ibland får elever, familjer och lärare vänta vilket gör att problem kan växa sig större, säger Maria Jernberg.

Situationen i Solna är nästan densamma – här finns en skolpsykolog per 900 elever i kommunens grundskolor. Sveriges Psykologförbund och yrkesföreningen Psykologer i förskola och skola (Psifos) visar att psykologtätheten i svenska skolor generellt är för låg.

I nuläget menar Maria Jernberg att situationen är hanterbar, men Sundbyberg växer och det blir allt fler elever. Hon förstår målet med 500 elever per skolpsykolog.

– Det skulle absolut vara bra med en till skolpsykolog, det tänker vi mycket kring. Det finns mycket kunskap som inte kommer skolan till godo idag, man skulle kunna jobba mer hälsofrämjande och förebyggande, säger hon.

Erica Lejonroos (M) lyfte nyligen frågor om elevhälsan i kommunfullmäktige. Grundskole- och gymnasienämndens ordförande Jesper Wiklund (V) anser att kvaliteten är god men att kommunen brister i kvantitet. Detta eftersom Sundbybergs skolor har fått fler och fler elever senaste åren, men att elevhälsovården inte har vuxit i motsvarande omfattning.

– I budgeten vi lagt nu har vi lagt ett speciellt uppdrag om att förstärka elevhälsan. Men vi är i minoritet vilket gör att jag inte vet vad oppositionen tycker om det, säger Jesper Wiklund.

För 300 000 kronor har man nu förstärkt kuratorernas verksamhet. Och från och med i höst arbetar en skolläkare halvtid samt en specialpedagog på 70 procent i Sundbyberg.

Problem kan växa sig större.