Min lokala hjälte

Tusen ton matrester – på två år

Avfall
Sorterar du dina matrester?
1 250 ton.
Så mycket matavfall har Upplands-Broborna samlat in sedan 2014.
Bra, men inte tillräckligt bra, tycker Upplands-Bro kommun.

Under 2015 gick ynka 24 procent av matavfallet i Upplands-Bro till biologisk återvinning. De gamla matresterna blir biogödsel på åkermark eller drivmedel till bussar, taxibilar och sopbilar.

Villaägarna i Upplands-Bro är bra på att sortera sina matrester och står för den absolut största delen av återvinningen, medan de flesta lägenhetsinnehavare slänger alla sopor i samma påse.

Nu vill Upplands-Bro kommun stoppa sopslarvet. Sedan 2016 går det att sortera matavfall i sin lägenhet, vilket har hjälpt en bit på vägen. Nu ska kommunen tävla om att bli bäst på sopsortering i hela länet, under kampanjen Sortera matresten.

– Mängden insamlat matavfall i Upplands-Bro ökar ständigt i takt med att allt fler hushåll ansluter sig till insamlingen. Varje månad samlas det in cirka 60 ton matavfall, men det är fortfarande mindre än hälften av matavfallet som kommer från hushållen. Jag hoppas att den här kampanjen väcker intresse för bättre sortering av matavfall och även skapar en tävlingskänsla hos Upplands-Broborna att bli den bästa kommunen i länet på att sortera matavfall, säger Marina Danhill, avfallsingenjör i Upplands-Bro kommun i ett pressmeddelande.