Tusen tyckte till om nya t-banan

En tunnelbana till Orminge skulle möjliggöra en terminal för bussarna till Värmdö där. Detta påpekade många som tog chansen att tycka till om en kommande tunnelbana till Nacka.

– Intresset har varit stort, många tycker att det här är en viktig fråga och många har idéer om hur det ska göras, säger Stefan Persson, projektledare för förstudien om en tunnelbana till Nacka.

Han har varit med och sammanställt alla åsikter som kom in när trafikförvaltningen i våras frågade Stockholmarna hur de tänker kring en framtida tunnelbanelinje till Nacka.

En fråga som många tog upp under samrådet var en möjlig förlängning från Nacka Forum till Orminge. Många påpekade att en station i Orminge skulle minska biltrafiken och utgöra en naturlig plats för en ny bussterminal för bussarna mot Värmdö.

– En sådan förlängning kommer vi att ta upp i en idéstudie redan i höst, säger Stefan Persson.

Även frågan om en station på Djurgården fick många synpunkter.

– Många vill ha en station där, men det är också många som inte vill det, säger Stefan Persson.

Förstudien kommer nu att färdigställas och lämnas över till politikerna. En redogörelse för de åsikter som har kommit in kommer att finnas med. Stefan Persson påpekar att allmänhetens synpunkter tas på allvar.

– Vi hade en tidigare dialog före det här samrådet. Då kom bland annat förslag om att ha en station under Hammarby kanal med uppgångar både på Södermalm och i Hammarby Sjöstad. Det tog vi fasta på och det finns nu i våra sträckningsförslag.

Fakta

Röster ur rapporten:

”En självklarhet att dra tunnelbana hela vägen till Orminge centrum är vad jag anser. Framtiden är framför oss så varför tänka bakåt.”

”Slussen känns som en förlegad knutpunkt, ingen vill dit.”

”Snabbt in till city. Få stationer. Ex Nacka C och vidare ut mot Värmdö för att avlasta Danvikstullsbron och Skurubron.”

”Jag tycker inte att man ska bygga t-bana till Nacka. Utred i stället andra alternativ som att bygga ut befintlig järnväg med flera spår till bl.a. Värmdö!”