Tusentals barn ska få plats

Sussane Fredrikssons dotter Naomi Fredriksson-Faltin på Karlslunds förskola i Barkarbystaden kommer inom några år att ha fått hundratals nya lekkamrater i området.
Sussane Fredrikssons dotter Naomi Fredriksson-Faltin på Karlslunds förskola i Barkarbystaden kommer inom några år att ha fått hundratals nya lekkamrater i området.
När Järfälla bygger bostäder så det knakar ställer det stora krav på att även de yngsta invånarna har någonstans att ta vägen. Järfälla kommun behöver i framtiden bygga flera förskolor varje år för att alla ska få plats.

3-åriga Naomi Fredriksson-Faltin går på Karlslunds förskola i Barkarbystaden. När hennes mamma Sussane Fredriksson kommer för att hämta henne på eftermiddagen skuttar hon glatt in i kapprummet för att ta på sig overall och mössa.

– Vi har bott i Barkarbystaden i åtta år och trivs jättebra. Det känns som ett tryggt och bra område för barnen, säger Sussane.

I dag har Naomi ungefär 150 andra lekkamrater på förskolan, men det finns plats för 215 barn och två avdelningar står fortfarande tomma. Platserna kommer att behövas. Inom fem år räknar kommunen med att 500 nya lekkamrater till Naomi har flyttat till Barkarbystaden.

– Det känns jättekul att det flyttar in mycket barnfamiljer till området, säger Sussane.

De flesta vill ha en förskola nära hemmet och när Barkarbystaden växer behövs det också förskolor.

– Det här är nybyggarland och de flesta som går här bor i närområdet, säger Magdalena Molin, biträdande förskolechef på Karlslund.

I dag finns det fler förskoleplatser än vad det finns förskolebarn i Barkarbystaden, men inom något till några år kommer det att behövas flera nya förskolor i takt med att allt fler bostäder står klara.

Förskola;förskoleplatser;dagisplatser;dagis;Barkarbystaden;Magdalena Molin;Sussane Fredriksson;Naomi Fredriksson-Faltin;Järfälla; foto Åsa Sommarström

Magdalena Molin, biträdande förskolechef i Barkarbystaden, visar de två avdelningarna som står redo för nyinflyttade barn.

– En utmaning är att byggtakten har stegrats. 2011 var planen att det skulle bli 5 000 nya bostäder i Barkarbystaden. Nu ska det bli 18 000. Det är en utmaning när byggtakten ökas ganska fort, säger Björn Sundberg, kapacitets- och investerings-ansvarig på barn- och ungdoms-förvaltningen.

Det är han som håller koll på hur många barn som kan tänkas bo i Järfälla i framtiden och hur stort behovet av förskole- och skolplatser förväntas bli.

På torsdag presenteras en prognos för framtidens behov för barn- och ungdomsnämnden.

– Fram till 2025 behöver vi bygga 36 nya förskolor i Järfälla. Just nu ligger vi i fas med behovet, men det kan ändras. Om två år kan det se annorlunda ut, så det är en spännande tid vi har framför oss, säger Eva Ullberg (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Men det är inte bara Barkarbystaden som växer.

I södra Jakobsberg och Söderdalen byggs bostäder och där finns det redan i dag ett underskott. Hittills har många av barnen i stället gått i andra delar av Jakobsberg eller i någon annan del av Järfälla.

– Vi har haft minuskapacitet där, men det har klarat sig på grund av ett överskott av platser i Viksjö. De närmsta åren kommer vi att pö om pö försöka bygga ikapp, säger Björn Sundberg.

Ett annat område som inom några år kommer att få ett stort antal nya bostäder är Veddesta.

– När vi bygger och utvecklar nya bostadsområden är det viktigt att vi tar hänsyn till demografin och planerar för alla delar i detaljplanerna, alltifrån förskolor till äldreboenden, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Fakta

Förskolornas som byggs eller planeras att byggas i ditt område

Kallhäll och Stäket

2017: Kopparvägens förskola återuppbyggs efter brand och får 35 fler platser.
2018: Almarevägens förskola får permanenta lokaler och 35 fler platser.
2022: Planerad förskola. 105 platser.

Jakobsberg

2018: Fyrspannsvägens förskola. 90 platser.
2019: Planerad förskola i Söderdalen, 90 platser.
2019: Planerad förskola. 105 platser.
2020: Planerad förskola, Järfällahus. 80 platser.
2020: Planerad förskola. 105 platser.
2021: Planerad förskola i Söderdalen, 100 platser.
2021: Planerad förskola. 105 platser.
2022: Planerad förskola. 105 platser.
2023: Planerad förskola. 105 platser.

Viksjö

I Viksjö finns en överkapacitet som ser ut att bestå till 2025. Därför planeras inga nya förskolor i området.
2021: Fjällens och Solens förskolas tillfälliga bygglov löper ut. 52 platser försvinner.

Barkarby och Skälby

2019: Planerad förskola. 100 platser.
2020: Planerad förskola. 100 platser.
2021: Planerad förskola. 200 platser.
2022: Planerad förskola. 200 platser.
2023: Planerad förskola. 200 platser.
2024: Planerad förskola. 100 platser.
2025: Planerad förskola. 100 platser.

Barkarbystaden

2017: Barkens förskola. 105 platser.
2018: Parkvägens förskola. 105 platser.
2019: Planerad förskola. 100 platser.
2020: Planerad förskola. 100 platser.
2021: Planerad förskola. 100 platser.
2022: Planerad förskola. 300 platser.
2022: Dalen och Karlslunds förskolas tillfälliga bygglov löper ut och 289 platser försvinner.
2023: Planerad förskola. 300 platser.
2024: Planerad förskola. 200 platser.
2025: Planerad förskola. 100 platser.

Ny förskola – men för liten

Nyligen klubbades bygglovet för det sista kvarteret i Barkarbystadens första etapp. Men med en alldeles för liten förskola.

Miljö- och bygglovsnämnden skriver i ett särskilt yttrande att de godkände bygglovet med viss motvilja. Boverket rekommenderar att varje förskolebarn ska ha en friyta på förskolegården på cirka 40 kvadratmeter. I den som nu ska byggas får varje barn 7 kvadratmeter.

– Vi försöker att alltid följa rekommendationerna, men i det här fallet har den förra styrande majoriteten inte planerat för tillräckligt med plats för förskolor. Det var dumt, men vi försöker att rätta till de misstagen, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Men oppositionsrådet Cecilia Löfgreen (M) påpekar att detaljplanen för Barkarbystaden 1 inte var en konfliktfråga när den klubbades 2012. Socialdemokraterna ställde sig tvärtom bakom den.

– Det är tråkigt att socialdemokraterna vill gör kommunens utbyggnad till en konflikfråga. I dag är målet att presentera Järfälla som den kommunen som bygger mest. Det var aldrig vår målsättning. Jag kan bara konstatera att vi inte längre har en politisk enighet i hur Järfälla ska växa, säger hon.

På Herrestaskolan, som fanns med i detaljplanen för Barkarbystaden 1, finns i dag 100 förskoleplatser. Planen tillåter också förskolor i bostadshusens bottenvåningar.

Men då trodde man också att ”behovet av skol- och förskolelokaler kommer att ligga på en förhållandevis konstant nivå över tid.”